Skippa navigering

Nyheter

Ämnesföreningen Stadga r.f.:s och Åbo Akademis Studentkårs utlåtande för Åbo Akademis anhållan om utbildningsrätt i juridik

För tillfället garanteras studerande vid Åbo Akademi inte fortsatta juridikstudier efter avlagd rättsnotarieexamen. En rät...

Läs hela artikeln

ÅAS deltar i uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet

ÅAS deltar i uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet ÅAS styrelse har på sitt möte 8.12.2021 ...

Läs hela artikeln

Veera Granroth vald till styrelseordförande 2022

Åbo Akademis StudentkårPressmeddelande 2.12.2021Fritt att publiceras Veera Granroth vald till styrelseordförande 2022 Åbo ...

Läs hela artikeln

Avvikande öppettider

Servicepunkterna i Åbo och i Vasa stängd 6.12.2021! Vi har öppet som vanligt igen på onsdag.

Läs hela artikeln

Student­representanter till jämställdhets­kommittén för ÅA

Studentrepresentantplatser i ÅA:s jämställdhetskommitté öppna att söka ÅA:s jämställdhetskommitté består av representanter...

Läs hela artikeln

Vi söker en koordinator för fastlaskiainen 2022 

Vill du vara med om att arrangera ett av de mest traditionella och tvärvetenskapliga evenemangen i Åbo? Vi söker en evenem...

Läs hela artikeln

Kandidaterna till styrelsen, ekonomi­direktionen och fullmäktiges presidium 2022

Kandidaterna till förtroendeuppdrag Torsdagen den 2.12.2021 håller fullmäktige sitt 1/22 möte och väljer, bland annat, kår...

Läs hela artikeln

Intervjufrågor till kandidaterna

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola onsdagen ...

Läs hela artikeln

Sök till Ekonomi­direktionen!

Vill du va med i ekonomidirektion nästa år? Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar st...

Läs hela artikeln

Sök till kårstyrelsen 2022

SÖK TILL KÅRSTYRELSEN 2022! Har du funderat på hur du kan lobba för en bättre studievardag? Skulle du vilja organisera, sk...

Läs hela artikeln

Resultat för Kårvalet 2021! 

Kårvalet 2021 har avslutats. Valnämnden har räknat rösterna, dragit lott för de kandidater som fått lika många röster, och...

Läs hela artikeln

ÅAS uttalande om beslutet att säga upp rektor Moira von Wright 

Åbo Akademis styrelse har på sitt möte 1.11 beslutat att säga upp Moira von Wright som rektor för Åbo Akademi. &...

Läs hela artikeln