Skippa navigering

Special­föreningar vid ÅAS

Med specialförening avses en förening som av kårfullmäktige beviljats specialföreningsstatus. De föreningar som är specialföreningar vid ÅAS fungerar självständigt, men bör följa ÅAS specialföreningsreglemente. Studentkåren bistår med råd, utbildning och medel, och kan vid behov fungera som samordnande organ.

Nationer och hembygdsföreningar

Ämnesföreningar

Arte r.f. Slöjdpedagogik Vasa
Astérix Franska Åbo
Biologica Biovetenskaper Åbo
Britannica Engelska Åbo
Datateknologerna vid Åbo Akademi Datateknologi Åbo
Druzjba Ryska Åbo
Eikon Konstvetenskap Åbo
Eszett Tyska Åbo
Ex Tempore Farmaci Åbo
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening Pedagogik Vasa
Fysikerföreningen Quantum Fysik Åbo
Gastro Huslig ekonomi Vasa
Gnosis Religionsvetenskap Åbo
Humanistiska Föreningen vid ÅA (HF) Humaniora Åbo
INFÅ vid Åbo Akademi Datavetenskap Åbo
Judith Genusvetenskap Åbo
Jus Cogens Folkrätt Åbo
Katharsis Utvecklingspsykologi & socialpolitik Vasa
Kemistklubben (KK) Naturvetenskap Åbo
Kleio Historia Åbo
Kulturisten Etnologi och folkloristik Åbo
Merkantila Klubben (MK) Ekonomi Åbo
Otto Musikvetenskap Åbo
Pedactus Allmän och vuxenpedagogik Vasa
Politivas Samhällsvetenskaper Vasa
Prosa Litteraturvetenskap Åbo
Psykologiföreningen Impuls Psykologi Åbo
Pulterit Geologi Åbo
SF-klubben (SF) Samhällsvetenskaper Åbo
Sigma Matematik Åbo
Sociologföreningen Anomi Sociologi Åbo
SPIrre Specialpedagogik Vasa
Stadga Rättsvetenskap Åbo
StuBi Småbarnspedagogik Vasa
Teologiska Studentföreningen (TSF) Teologi Åbo
W.A.R.U.M Filosofi Åbo
Vitalitas r.f. Hälsovetenskaper Vasa
Vocalis Logopedi Åbo
Välkky Finska Åbo
Östsvea Svenska Åbo

Idrottsföreningar

Axels sportklubb (ASK) Allmänt Åbo
OL-UT Orientering Åbo
Idrottsklubben Academia (IKA) Allmänt Åbo
VSF-Motion r.f. Allmänt Vasa
Abo Karate-do Shotokai (AKDS) Karate Åbo
Nylandsgatans Åilers Ishockey Åbo
Merkantila Segelsällskapet Segling Åbo

Musikföreningar

Allmänna, kulturella, religiösa och ideella föreningar

Politiska föreningar

Liberala Studentklubben i Vasa r.f. (LSK i Vasa) Vasa
Liberala Studerande i Åbo (LSK i Åbo) Åbo
Turun Vino r.f. Åbo
Åbo Socialdemokratiska Studerande (ÅSS) Vasa och Åbo