Skippa navigering

Brahe Ordens­kapitel

Brahe Ordenskapitel

Brahe Ordenskapitels medlemmar bär utmärkelsetecken. Dessa förtjänsttecken är tre till antalet och dess specifikationer kan ses på sidan Utmärkelsetecken.

Meddela gärna eventuella adressändringar till kommunikation@studentkaren.fi.

Nästa Ordenskapitelmöte ordnas hösten 2024.

Innehavarna av Brahevingar, Brahevingar med lyra eller Brahelyra är sammanslutna till Brahe Ordenskapitel, vars uppgift är att sammanföra dem som mest aktivt deltagit i studentkårens arbete att bibehålla intresset för studentkåren bland sina medlemmar så att de fortsättningsvis stöder Åbo Akademi och studentkårens sak, samt att sporra kårmedlemmarna till aktivt arbete inom studentkåren.

Reglemente för stipendier och utmärkelser, 17 §