Skippa navigering

För företag

Samarbete med ÅAS

Åbo Akademis Studentkår når ut till sina 5000 medlemmar i Åbo och i Vasa och gör gärna samarbeten som gynnar studerande.

Vi har möjlighet att erbjuda annonsplatser i tryckta material (så som programblad, läsårskalender och guider), online (på webbsidan och sociala medier) samt banderollplatser eller plats på evenemang (t.ex. Wappen på Vårdberget, Fastlaskiainen och mässor).

Kontakta ÅAS styrelsemedlem som är ansvarig för företagssamarbete för mer information.