Skippa navigering

Verksamhets­dokument

På denna sida hittar du Studentkårens verksamhetsdokument, vilka styr den dagliga verksamheten.  Dessa fastställs i regel av fullmäktige. Stadgar, instruktioner och reglementen är dokument som uppdateras vid behov, medan verksamhetsplanerna och verksamhetsberättelserna fastställs och godkänns av fullmäktige årligen.

 • Stadgar [.pdf]
 • Förvaltningsinstruktion [.pdf]
 • Ekonomireglemente [.pdf]
 • Valordning för val av fullmäktige [.pdf]
 • Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning [.pdf]
 • Reglemente för stipendier och utmärkelsen [.pdf]
 • Specialföreningsreglemente [.pdf]
 • Reglemente för Errores s:tae Valpurgis [.pdf]
 • Verksamhetsplan [.pdf]
 • Verksamhetsberättelser
  • Verksamhetsberättelse 2020 [.pdf]
  • Verksamhetsberättelse 2019 [.pdf]
 • Strategi [.pdf]
 • Strategins åtgärdsprogram [.pdf]
 • Policydokument [.pdf]
 • Jämlikhetsplan [.pdf]
 • Miljöplan [.pdf]
 • Kommunikationsplan [.pdf]
 • ÅAS principer för tryggare rum [.pdf]