Skippa navigering

Startpaket

Som medlem i studentkåren och utbytesstuderande (i Finland) har du rätt att hyra ett startpaket från en av våra startpaketslager i Åbo eller Vasa.

 

Startpaketet innehåller olika nödvändiga prylar, så som köksredskap, täcke och kudde och kommer att göra din vistelse här i Finland litet bekvämare och billigare. Vänligen notera att varken lakan, dynvar, påslakan eller gardiner ingår i startpaketet.

Åbo

För mer information om startpaketet i Åbo, besök TYY:s hemsida.

Vasa

Startpaketslagret i Vasa finns i hjärtat av Academill, rum C224, Strandgatan 2.

Student- och studerandekårerna vid Åbo Akademi (ÅAS) och Novia (Novium) sköter om startpaketslagret för att hjälpa utbytesstuderande komma till rätta i Finland. Startpaketen följer de användarvillkor som fastställts av student- och studerandekårerna och villkoren kan komma att ändras efter deras tycke.

Hur hyr man ett startpaket?

Startpaketen kan endast hyras av studentkårens (ÅAS) medlemmar. Gör man utbyte på Novia är kårmedlemsskapet inte obligatoriskt. När du hyr ett startpaket måste du bevisa ditt medlemskap i studentkåren eller att du blivit antagen vid någon av de ovan nämnda skolorna samt ett kvitto på att du har betalat startpaketets hyres- och pantavgifter. Startpaketet är personligt och varken paketet eller dess innehåll får lånas ut i andra hand.

Ett startpaket kan hyras upp till tolv (12) månader. Om ett paket inte returneras 12 månader efter att det lånats så går låntagaren miste om hela pantsumman.

Hyran för ett startpaket är 20 €, men för att få hämta ut paketet behöver du också betala en pantsumma på 60 €. Panten fås tillbaka när startpaketet lämnats tillbaka helt, rent och i samma skick som när man hämtade ut det. Studerande med ett EU-bankkonto får panten direkt överförd till sitt bankkonto. Studerande från utanför EU kan också betala startpaketet direkt till Noviums konto, men behöver även stå för banköverföringskostnaderna mellan deras egen och Noviums bank. Notera även att när är panten betalas tillbaka så ingår överföringskostnaden i panten. Vi ansvarar inte för vad transaktionskostnaden för överföring utanför EU är. Vi godkänner inte och kan inte ge ut panten i kontant.

Betalningsuppgifter

Hyran och panten, sammanlagt 80 €, ska betalas till Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium. Bankinformationen hittas här nedan. Vänligen använd referensnumret när du betalar.

Namn på kontot: Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium
Kontonummer: IBAN, FI36 4958 0010 1211 53
BIC: ITELFIHH
Referensnummer: 1211 536
Summa: 80,00 €

Spara kvittot, vilket bör visa bakens arkivkod. Du behöver visa upp kvittot när du kvitterar ut ditt startpaket.

Checklista för dig som ska hyra ett startpaket

Vänligen läs listan nedan innan du fyller i kontraktet och skickar det till den som ansvarar för startpaketen.

  • Fyll i kontraktet elektroniskt (inte för hand)
  • För att fylla i kontraktet kan du behöva spara det till din dator
  • Vänligen skicka det ifyllda kontraktet och ditt kvitto till havtornen@studentkaren.fi för att reservera ditt startpaket.
  • När avtalet är accepterat av vår personal, vänligen boka in en tidpunkt för när startpaketet hämtas ut av dig eller din tutor
  • Antalet artiklar samt dess skick noteras i avtalet i samband med att startpaketet hämtas ut
  • Kontraktet skrivs under i två kopior när startpaketet hämtas ut, en kopia är din och den andra behålls av personalen

Ladda ner kontraktet här [.pdf]

Om du har frågor som inte blev besvarade här, kontakta havtornen@studentkaren.fi.