Skippa navigering

Publikationer

Guider

 • Miljöguide för specialföreningar [.pdf]
 • Studieliv 2.1 – En handbok för ÅAS specialföreningar [.pdf]
 • Student Life and Events 2.1 – A guide for the Student Union’s associations [.pdf]
 • Kårenitguiden 2021 [.pdf]
 • Information Guide for International Students 2020 [.pdf]
 • Handbok för förtroendevalda [.pdf]
 • Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – ÅAS rättsskyddsguide [.pdf]

Material för föreningar

 • Plansch om sexuella trakasserier [.pdf]
 • Plansch om diskriminering [.pdf]
 • Om något händer -plansch [.pdf]
 • Handlingsplan för utredning av problemsituation [.pdf]
 • Poster about sexual harassment [.pdf]
 • Poster about discrimination [.pdf]
 • What to do if something happens -poster [.pdf]

Rapporter

 • 100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2016) [.pdf] [ISSUU]
 • 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2012) [.pdf] [ISSUU]
 • Drömstudent – rapport över lärarenkäten (2013) [.pdf] [ISSUU]
 • Kommunalpolitiskt program 2017-2019 (Åbo) [.pdf]
 • Rapport över resultaten om jämlikhetsenkäten (2014) [.pdf]

Errores S:tae Valpurgis

Reglemente för Errores S:tae Valpurgis.