Skippa navigering

Ekonomi­sektorn

Under ekonomisektorn finns all affärsverksamhet som ÅAS idkar, för att finansiera den egna verksamheten. Ekonomidirektionen, vars medlemmar är valda av fullmäktige, sköter om affärsverksamheten, medan den verkställande direktören förbereder ärenden och verkställer ekonomidirektionens beslut i samarbete med ekonomisektorns personal.

Studentkåren kan bedriva affärsverksamhet för att ekonomiskt stödja den ideella verksamheten samt för att erbjuda service för Studentkårens medlemmar.

ÅAS stadgar, 1 §

Ekonomidirektionen (ED)

Ekonomidirektionen består av en ordförande, vice ordförande, en medlem samt tre expertmedlemmar.

Ekonomisektorn sköter:

  • Drivandet av Kårkaféerna (4 st.)
  • Förvaltandet av fastigheten Kåren i Åbo
  • Förvaltandet av fastigheten Havtornen i Vasa
  • Förvaltandet av privata placeringsbostäder
  • Placeringsverksamheten (förvaltandet av ett antal fonder)

Studentkårens ekonomi ligger i dagens läge på en solid grund och balansomslutningen är drygt 9 miljoner euro.

Kårkaféerna

Kårkaféerna Arken, Aurum, ASA, och Kåren serverar mångsidiga och förmånliga luncher och kafésortiment. Kårkaféerna erbjuder också högklassig catering för tillställningar i sina utrymmen och även fritt hos kunder i Åbo. Mera information om restaurangverksamheten finns på Kårkaféernas sidor.

Fastigheterna

Kårhuset ligger på Tavastgatan 22 i Åbo och inrymmer kårkansliet, lunchrestaurang, cateringrestaurang, festsal, bastu-utrymmen, mötesrum, Tavasthem med studentbostäder och till utomstående uthyrda affärslokaler. I den gamla roddbassängen finns gymmet Campus Sport Roddis. Kårens utrymmen är tillgängliga för föreningar och för uthyrning för både privatpersoner och företag.

Havtornen är Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa. Havtornen har tidigare fungerat som elevatortorn för ångkvarnen och byggdes om för Studentkårens behov. Havtornen togs i bruk hösten 2007 och inhyser idag Kårens Vasakansli, mötesutrymmen, representationsutrymme och bastu. Havtornens utrymmen är tillgängliga för uthyrning för både privatpersoner och företag.