Skippa navigering

Kontakt­uppgifter

Service

Servicepunkten i Åbo

Kontakta oss mån, ons, tors kl. 12–15

Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Servicepunkten i Vasa

Kontakta oss mån, tors kl. 12–15

Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

ÅAS trakasseriombud

trakasseriombud@studentkaren.fi

Mer information om våra trakasseriombud.

Personalen

Läs mera om personalen här.

Generalsekreterare

Sandra Österlund
gs@studentkaren.fi
02 215 4652

Studentombud

Petra Lindblad
petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Kommunikatör

Mari Frelander (tjänstledig fr.o.m. 1.6.2024)
kommunikation@studentkaren.fi
02 215 4656 /  +358 50 362 6128

Serviceexpert (Åbo) Föreningssakkunnig

Nora Möller
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Serviceexpert (Vasa)

Amanda Ehn
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Kårstyrelsen

Läs mera om styrelsens uppgifter här.

Styrelseordförande

Jonne Kunnas
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Vice ordförande

Amanda Byskata
samarbete@studentkaren.fi

Kommunikation, internationella ärenden och företagssamarbete, Åbo

Styrelsemedlem

Niko Sandberg
hopo-abo@studentkaren.fi

Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Styrelsemedlem

Jan Welroos
hopo-vasa@studentkaren.fi

Högskolepolitik (studierelaterade ärenden, internationella ärenden), Vasa

Styrelsemedlem

Emilia Melén
evenemang-abo@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Styrelsemedlem

Julia Michelsson
evenemang-vasa@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang, specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet) och företagssamarbeten, Vasa

Styrelsemedlem

Oscar Björkell
sopo-abo@studentkaren.fi

Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo

Styrelsemedlem

Sini Eriksson
sopo-vasa@studentkaren.fi

Stadsrelationer och kommunikation, Vasa

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Kajsa Viitamäki
fo@studentkaren.fi

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Susanna Häyry
vd@studentkaren.fi
+358 45 167 2426

Controller

Victor Sundström
controller@studentkaren.fi

Fastighetskoordinator

Nora Möller
uthyrningar@studentkaren.fi
+358 50 477 4076

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektions ordförande

Samuel Skrifvars
edo@studentkaren.fi

Viceordförande

Max Lydman

Expertmedlemmar

Jarkko Kaplin
Riina Forsman
Robert Wetterstein

Medlem

Felix Nygård

Fakturering

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: Maventa (003721291126)
Operatorns förmedlarkod: DABAFIHH

Per e-post:
01423814@scan.netvisor.fi

För pappersfakturor:

Åbo Akademis Studentkår
01423814
PL 100
80020 Kollektor Scan