Kontaktuppgifter

Service

Servicepunkten i Åbo

Kontakta oss mån, ons, tors kl. 12–15

Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Servicepunkten i Vasa

Kontakta oss mån, tors kl. 12–15

Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

ÅAS trakasseriombud

trakasseriombud@studentkaren.fi

Mer information om våra trakasseriombud.

Personalen

Läs mera om personalen här.

Generalsekreterare

Veera Gustafsson
gs@studentkaren.fi
02 215 4652

Studentombud

Petra Lindblad
petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Kommunikatör

Mari Frelander
kommunikation@studentkaren.fi
02 215 4656

Serviceexpert (Åbo) Föreningssakkunnig

Sandra Österlund
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Serviceexpert (Vasa)

Amanda Ehn
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Kårstyrelsen

Läs mera om styrelsens uppgifter här.

Styrelseordförande

Nicolina Nordman
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Vice ordförande

Kajsa Viitamäki
sopo-abo@studentkaren.fi

Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo

Styrelsemedlem

Casimir Ruohomaa
hopo-abo@studentkaren.fi

Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Styrelsemedlem

Pernilla Bagge
hopo-vasa@studentkaren.fi

Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och företagssamarbete, Vasa

Styrelsemedlem

Leia Boullenger
evenemang-abo@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Styrelsemedlem

Vanessa Björklund
evenemang-vasa@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang, specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet) och internationella ärenden, Vasa

Styrelsemedlem

Amanda Byskata
samarbete@studentkaren.fi

Kommunikation, internationella ärenden och företagssamarbete, Åbo

Styrelsemedlem

Lina Sjöberg
sopo-vasa@studentkaren.fi

Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer) och kommunikation, Vasa

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Ines Latvala
fo@studentkaren.fi

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Susanna Häyry
vd@studentkaren.fi
+358 45 167 2426

Controller

Victor Sundström
controller@studentkaren.fi

Fastighetskoordinator

Nora Möller
uthyrningar@studentkaren.fi
+358 50 477 4076

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektions ordförande

Samuel Skrifvars
edo@studentkaren.fi

Viceordförande

Laura-Eliisa Leino

Expertmedlemmar

Jarkko Kaplin
Riina Forsman
Robert Wetterstein

Medlem

Rasmus Kupi

Fakturering

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: Maventa (003721291126)
Operatorns förmedlarkod: DABAFIHH

Per e-post:
01423814@scan.netvisor.fi

För pappersfakturor:

Åbo Akademis Studentkår
01423814
PL 100
80020 Kollektor Scan