Skippa navigering

Förenings­kansli

ÅAS har ett utrymme på Kåren som fungerar som föreningskansli. Utrymmet lediganslås vartannat år och då kan alla specialföreningar vid ÅAS ansöka om en plats i föreningskansliet. Utrymmet är begränsat, så antalet föreningar som där kan samsas om kvadratmetrarna är tyvärr ganska lågt.

Ingången till föreningskansliet finns i tunneln som leder från Tavastgatan in mot Kårens innergård.

ÅAS har sedan 2021 haft möjlighet att erbjuda utrymmen i Geologicum Geologicum i Åbo för specielföreningar. Utrymmet lediganslås vartannat år och då kan alla specialföreningar vid ÅAS ansöka om ett utrymme. Nästa ansökningsmöjlighet under hösten 2023.