Skippa navigering

Kom med i verksamheten

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs i Kårvalet av sina medlemmar – d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Läs mer om ÅAS fullmäktige här

Styrelsen

Styrelsen förvaltar och verkställer Studentkårens verksamhet. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges första möte.

Läs mer om styrelsen här

Utskott

Utskotten stöder Studentkårens och styrelsens arbete. Inget förhandskrav behövs för att söka vare sig till ordförande eller medlem i utskotten, utan ett intresse och en nyfikenhet för ämnet räcker!

Läs mer om utskotten här