Skippa navigering

Utskott

Jämställdhets­utskottet

Utskottet stöder studentkåren och styrelsens arbete för en ännu mer jämställd och inkluderande studentkår.

Vi hoppas att både studeranden från Åbo och Vasa skall söka till utskottet eftersom det är viktigt att kunna få perspektiv från båda studieorterna. Om du har något du vill förbättra inom studentkåren gällande jämställdhet eller annars bara vill diskutera det ämnets frågor är du hjärtligt välkommen att söka med!

Miljöutskottet

Miljöutskottet fungerar som styrelsens stöd i miljöfrågor. Utskottet består av en ordförande och medlemmar. Under 2021 ordnade ÅAS miljöutskott bland annat en klimatkväll, skrev på ett öppet brev och deltog i ett nationellt hållbarhetsprojekt.

Både utskottsordförande och medlemmarna har fria händer att utforma utskottsverksamheten i enlighet med egna preferenser. Samarbete och kommunikation är A och O. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i utskottsverksamhet utan endast ett intresse eller nyfikenhet för miljöarbete. Vi hoppas att det söker medlemmar från både Åbo och Vasa eftersom det är viktigt att få perspektv från bägge orter. Om detta låter som något för dig så sök till miljöutskottet!

Internationella utskottet

Internationella utskottet grundades år 2022. Det internationella utskottet har som uppgift att stöda styrelsen i sitt arbete att se över hur man kunde inkludera våra internationella studerande med i verksamheten.

Du behöver inte någon tidigare erfarenhet för att bli medlem i utskottet, om du har några idéer över hur man bättre inkluderar internationella studerande i verksamheten så ska du absolut söka till medlem!

Kom med i ÅAS utskott

Det är varje utskotts ordförande som sammankallar till möte, ca en gång per månad. Ordförande leder sedan mötet och delegerar uppgifter till utskottets medlemmar. Inget förhandskrav behövs för att söka vare sig till ordförande eller medlem i utskotten, utan ett intresse och en nyfikenhet för ämnet räcker!