Skippa navigering

Åbo Akademis Studentkår

Som studerande vid Åbo Akademi är du automatiskt medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Som medlem i studentkåren är du berättigad till omfattande service, från politisk intressebevakning till konkreta medlemsförmåner. Studentkåren har sammanlagt ca 5000 medlemmar.

Vad är en studentkår?

Vid varje universitet i Finland finns en studentkår vars syfte är att bevaka de studerandes intressen. Vid Åbo Akademi hör denna uppgift till Åbo Akademis Studentkår. Studentkårernas uppgifter är stadgade i universitetslagen och för att vara en kraftfull aktör, som universitetet lyssnar till, har det i lagen stadgats att alla studerande automatiskt är medlemmar i sin studentkår.

Studentkåren har ett tätt samarbete med universitetet men är en helt självständig organisation. Studentkårens roll som stöd för studerande kan jämföras med fackförbund som bevakar en viss yrkesgrupps intressen. Studentkårerna i Finland är kända för att vara professionella intressebevakningsorganisationer som verkar för att studerandes vardag ska vara så bra som möjlig.

Vad gör studentkåren?

Bevakar dina intressen

Studentkårens främsta uppgift är att se till att du som studerande har det bra under din studietid både vad gäller studier, utkomst, hälsa, välmående, boende och påverkningsmöjligheter inom ditt universitet. Studentkåren har anställda och en arvoderad styrelse som består av vanliga studerande som på heltid jobbar för ÅA-studerandes och föreningarnas bästa. Styrelsen och personalen arbetar på kårkanslierna i Åbo och Vasa.

Nationellt samarbetar alla studentkårer via Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och lobbar t.ex. höjd studiepenning och stärkt finansiering till högskolorna och studenthälsan. Via FSF är studerande också berättigade till flera nationella förmåner. Inom Åbo Akademi jobbar ÅAS bland annat för utveckling av undervisningen och stödfunktionerna, och att studerandes åsikter hörs och beaktas inom universitetet.

Ordnar evenemang

Studentkåren har studenttraditioner som för många är en viktig del av studielivet vid ÅA. Till de viktigaste hör studentkårens årsfest, Fastlagstisdagens pulkaåkning och mösspåläggningen på valborgsmässoafton.

Studentkåren samarbetar tätt med specialföreningarna, samt understöder dem ekonomiskt och erbjuder rådgivning och utbildning. Inom ÅAS verkar ungefär 80 specialföreningar.

Äger två egna kårhus

ÅAS har även två helt egna kårhus: Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa. Byggnaderna finns till för alla kårmedlemmar.

Kårhuset i Åbo, Kåren, finns på Tavastgatan 22. Här hittar du studentkårens anställda och kårstyrelsemedlemmarna i Åbo. I kårhuset hittar du ÅAS servicepunkt, en av ÅAS egna lunchrestauranger, mötesrum, bastu och ett av Campus Sports gym.

Kårhuset i Vasa, Havtornen, är beläget vid vattnet strax intill Academill. I Havtornen jobbar en anställd och kårstyrelsen i Vasa. I Havtornen finns ÅAS servicepunkt, mötesrum, vardagsrummet med kök, bastu, och terrass.

Driver restaurangverksamhet

ÅAS äger egna studentrestauranger. Då du besöker kårrestaurangerna i Åbo understöder du din egen studentkårs verksamhet.

Lunchrabatten får man vid alla studentrestauranger i landet genom att visa upp sitt studiekort.

Erbjuder förmånliga bostäder

Åbo Akademis Studentkår har ett eget studenthem i Åbo: Tavasthem i anslutning till Kårhuset på Tavastgatan 22. Bostäderna hyrs i första hand ut åt ÅAS egna medlemmar.

Som studerande vid Åbo Akademi kan du även ansöka om studiebostad.