Skippa navigering

Styrelsen

Styrelsen utövar studentkårens förvaltande och verkställande makt. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges konstituerande möte, det vill säga det första mötet inför varje verksamhetsår som fullmäktige håller.

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Styrelsens ansvarsfördelning samt kontaktuppgifterna hittar du på vår kontaktsida.