Skippa navigering

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Nedan hittar du information om fullmäktiges sammansättning samt mötesdatum.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2024

Fullmäktigeordförande Kajsa Viitamäki (Rödgröna listan)
1:a vice fullmäktigeordförande Jens Sabel (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Angelica Loo(Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2024

Sammansättningen efter FMG 5/24

 

De rättvisa, 3 mandat

Ordinarie ledamöter

Carl Englund
Ines Latvala
Rickard Lindholm

Suppleanter

Matilda Nygård

FNT-lista, 8 mandat

Ordinarie ledamöter

Jens Sabel
Viggo Henelius
Mattias Eriksson
Jenny Ek
Erik Malmström
Kevin Hede
Kristoffer Lindholm
Matias Oksa

Suppleanter

Casimir Ruohomaa
Sini Toivola
Ilkka Saari

Gemensamma Vasa, 8 mandat

Ordinarie ledamöter

Herman Björk
Lina Sjöberg
Nea Olli
Angelica Loo
Vanessa Björklund
Emma Johansson
Veera Moilanen
André Kjellman

Suppleanter

Emma Soini
Oscar Ryynänen
Noomi Talvio
Aurora Peurala
André Martinez
Axel Pakarinen
Ellinor Carlén
Adam Lahtinen

 

MK-listan, 3 mandat

Ordinarie ledamöter

Greta Mäkelä
Viktoria Björn
Marcus Kopra

Suppleanter

Elli Männikkö
Teddy Backman
Markus Huurinainen

Rödgröna listan, 3 mandat

Ordinarie ledamöter

Kajsa Viitamäki
Emma Andersson
Naava Lahtonen

Suppleanter

Jonatan Wikström
Matti Oskari Saarinen
Niklas Vaulanen

 

Vårens mötesdatum

16.1 kl 13, Kåren och Havtornen
23.2 kl 13, Kåren och Havtornen
20.3 kl 13, Kåren och Havtornen
8.5 kl 13, Kåren och Havtornen