Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2023

Fullmäktigeordförande Ines Latvala (De Rättvisa)
1:a vice fullmäktigeordförande Jonne Kunnas (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Herman Björk (Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2023

Sammansättningen efter FMG 6/23

De Rättvisa – DRV (5)

Benina Uotinen
Ines Latvala
Joonas Karlsson
Demitra Ahlskog
Rudolf Tommos

Suppleanter

Liberala Studerande – LSK (2)

Ingrid Möller
Aleksandra Sjöberg

Suppleanter

Linda Johans
Hugo Holmberg

MK-listan – MK-L (5)

Emelie Berglund
Julius Paulin
Stella Wallin
Emilia Nordenswan
Antonia Holmgren

Suppleanter

Artturi Porko
Christopher Zitting
Jessica Sjöblom
Heidi Mustonen
Ida Granholm

Gemensamma Vasa – GV (7)

Sandra Nylund
Herman Björk
Christa Borgman
Tanja Holmlund
Emma Udd
André Mejía Martínez

Suppleanter

Axel Pakarinen

FNT-Listan – FNT (6)

Jonne Kunnas
Einar Olson
Ann-Louise Hakalax
Matias Oksa
Ida Nordell
Axel Wilson

Suppleanter

William Törnqvist
Robert Johansson