Medlemskap

Som grundexamensstuderande vid Åbo Akademi tillhör du Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Tack vare medlemskapet i ÅAS får du bl.a. intressebevakning i studentrelaterade ärenden, rådgivning, olika student-rabatter och mycket mera.

Kåravgiften

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8–31.7).

Kåravgiften för läsåret 2023–2024 för grundexamensstuderande är 69,00 euro (34,50 per termin) och forskarmedlemmar är det 64,00 euro (32,00 per termin). Du betalar kåravgiften i samband med att du terminsanmäler dig i Oili. Forskarstuderande kan även betala kåravgiften via bankgiro.

Forskarstuderande

Som forskarstuderande väljer du själv om du vill betala kåravgift. Genom att vara medlem i ÅAS får du bl.a. intressebevakning i studentrelaterade ärenden, service vid ÅAS servicepunkter, rådgivning och olika rabatter på bland annat museer och simhallar osv. men inte på tåg och bussar. Från och med 1.8.2009 får forskare tyvärr inte använda sig av Studenthälsans hälsovårdstjänster

Studiekort

När du närvaroanmält dig och betalat medlemsavgiften kan du beställa ett fysiskt studiekort eller aktivera studiekortet i mobilen.

Studiekortet är ditt sätt att visa att du är studerande och ger dig många olika förmåner. Genom att uppvisa kortet får man som student en hel del rabatter och förmåner. Kolla Franks webbsida för mera information om kortets förmåner.

OBS! Kom ihåg att du måste vara närvaroanmäld (SIVU EI TOIMI!) före du tar det digitala studiekortet i bruk eller beställer kortet. Systemet kan inte godkänna din kortansökan före närvaroanmälning har skett.

Efter att du närvaroanmält dig kan du ladda ner det digitala studiekortet Frank App, Kide eller Tuudo eller beställa ett studiekort i plast. Gå till www.frank.fi och registrera dig först till Franks tjänst. När du har loggat in kan du beställa det kortalternativ som passar dig bäst. Plastkortet kan beställas med betalfunktion eller utan. Kortet kan även fås med den internationella ISIC-licensen. Kortet betalas i samband med beställningen och skickas till din hemadress enligt magistraterna (kom alltså ihåg att göra flyttanmälan), leveranstiden är ca 2-3 veckor efter beställning.

Studiekortet i plast ska varje år efter närvaroanmälan förses med en läsårsdekal. Utan denna läsårsdekal är kortet ogiltigt. Läsårsdekalen hämtas från studentkårens kansli på Kåren i Åbo eller Havtornen i Vasa.

De digitala studiekorten finns gratis i Google Play eller App Store. Till digikortet kan du köpa den internationella ISIC-licensen som gör ditt kort giltigt även utanför Finland.

Frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Kolla in våra vanliga frågor! Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Anhållan om återbetalning av kåravgiften

Du kan anhålla om att få kåravgiften återbetald om t.ex. har närvaroanmält dig och betalat kåravgiften men ändrar till frånvaroanmäld. Om du redan hämtat ut en dekal till ditt studiekort behöver du då besöka en av ÅAS servicepunkter och visa upp ditt studiekort.

Om du vill anhålla om återbetalning av kåravgiften kan du använda denna blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF). Läs blanketten noga och bifoga all efterfrågad information i samband med att du skickar in din anhållan.

Deadline för att lämna in blanketten och få kåravgiften återbetald:

  • Höstterminen/hela läsåret: 30.9
  • Vårterminen: 31.1