Skippa navigering

Nyhetsbrev

ÅAS skickar ut ett nyhetsbrev till alla studerande vid Åbo Akademi. Nyhetsbrevet innehåller information från studentkåren, från specialföreningarna och från Åbo Akademi. Dessutom kan utomstående dela information som gäller studerande. Nyhetsbrevet går i regel ut varje vecka under terminerna.

Prenumerera eller avprenumerera nyhetsbrev

Är du ÅA-personal, alumn eller annars bara intresserad av att få vårt nyhetsbrev? I sådant fall kan du prenumerera på ÅAS nyhetsbrev genom att klicka här och uppge din e-postadress. Du kan även avprenumerera eller ändra på dina inställningar genom samma länk (fyll i sista fältet på webbsidan).

Ifall du är studerande hör du automatiskt till Åbo Akademis e-postlista för studerande och får nyhetsbrevet via den.

Annonsera i ÅAS nyhetsbrev

Specialföreningar, ÅA-enheter och andra intressentgrupper samt utomstående som vill ha med information om sina evenemang osv. i nyhetsbrevet kan skicka en annons till nyhetsbrev@studentkaren.fi.

Notera nedan vad du bör uppge i meddelandet:

  • Deadline för veckans annonser är på måndag kl. 12.00.
  • Nyhetsbrevet skickas ut inom ett par arbetsdagar efter deadlinen. Ta detta i beaktande då du planerar när du ska annonsera i nyhetsbrevet.
  • Annonser publiceras max. två veckors tid i nyhetsbrevet.
  • Skriv din egen rubrik samt vilken vecka/ vilka veckor annonsen gäller i mejlrubriken.
  • Håll texterna korta (max. längd 500 tecken).
  • Ha med länk till mera information.
  • Gärna också engelsk översättning, eller ens en kort sammanfattning på engelska om ärendet anses vara relevant för internationella studeranden.
  • En fyrkantig bild (kvadrat 1:1, t.ex. 500 x 500 px) ska bifogas för att illustrera texten. Ifall ingen bild bifogas, används en generisk bildbanksbild.
  • ÅAS vidhåller rätten att förkorta eller redigera annonser ifall de är för långa eller behöver grammatiska korrigeringar.

Nyhetsbrevsarkiv

Alla publicerade nyhetsbrev sparas fr.o.m. 2024 och kan hittas på arkivsidan.