Skippa navigering

Student­kårens trakasseri­ombud

Vad är ÅAS trakasseriombud?

Två stycken ÅAS-anställda med tystnadsplikt som har som specialuppgift att ge stöd och råd om du som studerar på ÅA, eller varit med på ÅAS eller specialföreningarnas evenemang har blivit utsatt för osakligt beteende, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld.

Trakasserier som sker digitalt eller på distans är lika allvarligt som andra former och en god orsak att ta kontakt.

ÅAS trakasseriombud heter Amanda Ehn och Petra Lindblad, du kan nå dem på trakasseriombud@studentkaren.fi.

Petra Lindblad

Studentombud
petra@studentkaren.fi
02 215 4650

Amanda Ehn

Serviceexpert
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Vad gör ÅAS trakasseriombud?

Vi gör ingen formell utredning men vi reder ut vad som hänt.

Vi lyssnar och diskuterar och funderar tillsammans hur gå vidare, det är personen som är i kontakt som bestämmer hurdant stöd hen behöver.

Om du önskar det kontaktar vi den som fick dig att känna dig obekväm, kränkt eller gjort något där samtycke saknats.

Du kan kontakta trakasseriombuden när du behöver bollplank om situationer då:

 • Du har blivit utsatt för osakligt beteende och jargonger, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld.
 • Du inte har en etikett för vad du råkat ut för, men en önskan att diskutera med någon. Personen som utsatt dig för någonting som känts obekvämt eller kränkande är en medstuderande, ÅA-anställd, deltagare på ett evenemang eller någon annan som påverkar din studietid. Du kan vara i kontakt efter utexaminering gällande något som hänt under studietiden.
 • Du upplever att någon beter sig olämpligt mot dig eller annan på olika digitala plattformar (sociala medier, Teams, Zoom, WhatsApp, Discord osv.). Det kan handla om ton, ordval, beteende, bilder eller kommentarer.
 • Du var ansvarig på ett evenemang där någonting hände.
 • Du var på plats då någonting hände och där du ingrep eller inte ingrep.
 • Du själv har upplevt problem på föreningarnas evenemang.
 • Din kompis har blivit utsatt och du behöver stöd i att hjälpa.
 • Du är på utbyte och någonting hänt t.ex. utomlands.
 • Något skett på fest eller i en privat situation där personer med ÅA- eller föreningskoppling var närvarande.
 • Du har varit på ett evenemang vid en annan organisation eller annan ort som representant för ÅA/din förening och något hände som du behöver reflektera över.
 • Någon blev kränkt av ditt beteende.

Varför kan det vara bra att prata med ett trakasseriombud?

Du som utsatts för någonting har tolkningsföreträde, det betyder att det är din upplevelse som vi utgår ifrån och det är utifrån den som vi diskuterar den situationen som du varit med om.

Att sätta ord på det som hänt kan ge dig verktyg att både hantera och förstå vad du eller någon annan varit med om. Du behöver inte vara ensam med det som hänt, utan kan få hjälp med att fundera hur du vill gå vidare eller var du kan få mera hjälp.

Hur kan man kontakta trakasseriombuden?

Vi är på plats i veckorna kontorstid under terminerna, Amanda i Vasa och Petra i Åbo. På den allmänna e-postadressen trakasseriombud@studentkaren.fi når oss båda, du kan också vara i kontakt direkt med någon av oss via e-post, sms eller telefonsamtal. Serviceexpert Amanda Ehn når du via: havtornen@studentkaren.fi eller 06 324 7225 och studentombud Petra Lindblad via: petra@studentkaren.fi eller 02 215 4655

Om du vill träffa oss bokar vi ett ställe som känns bekvämt för dig att prata om det som du upplevt.

Vi bokför inte kontakter och träffar och det är upp till dig hur mycket du vill berätta om dig själv.

Exempel på hur vi kan hjälpa:

 • Lyssna.
 • Hjälpa till att sätta ord på något svårt eller en utmanande situation du eller någon annan varit med om.
 • Berätta om vilka regler och lagar som gäller i anslutning till det du funderar över.
 • Hjälpa dig hitta rätt stödform.
 • Hjälpa dig att göra en anmälan av något slag, ifall du känner att det är nästa steg.
 • Fungera som stödperson för dig om du blivit anklagad för någonting.
 • Arrangera utbildningar eller diskussioner med föreningsstyrelser eller medlemmar.

Exempel på hur vi kan föra vidare saker vi fått veta i och med vårt uppdrag:

 • Påtala problem på ÅA.
 • Påtala sätt att förbättra jämlikheten inom föreningarna.
 • Påtala problem inom andra organisationer studerande är beroende av eller tjänster studerande använder.
 • Vi prioriterar träffar och samtal med personer som kontaktar oss i egenskap av trakasseriombud. Vi strävar efter att du ska få en träff så fort som möjligt (gäller både Åbo och Vasa). Vi följer upp ärendet på det sätt som du önskar.

Problem i föreningen?

Studentkåren har sammanställt guiden Studieliv 2.1 – ett inkluderande studieliv samt andra guider som kan vara nyttiga för er förening.

Trakasseriombuden träffar gärna föreningarna och presenterar sig och sitt uppdrag. Du kan prata med oss om du behöver hjälp att lösa ett problem eller om du vill göra förebyggande arbete för att alla ska trivas. Vi tar även gärna emot önskemål om information och utbildningar för våra föreningar och medlemmar.