Skippa navigering

Student­representant

Har du frågor om studentrepresentantskap hjälper studentombud Petra Lindblad gärna:
petra@studentkaren.fi

Vad är en studentrepresentant?

En vanlig studerande som är vald till en grupp som bestämmer om någonting eller planerar någonting inom ÅA. Studentrepresentanten är lika mycket medlem som de anställda.

Hur mycket jobb är det?

Att vara studentrepresentant är ett förtroendeuppdrag där man förväntas läsa det material som skickas ut före möten och ha åsikter om de ärenden som tas upp. Man har inte ”arbetsuppgifter” som att behöva skriva långa texter eller ordna någonting praktiskt. Fakultetsråden har möte ungefär en gång i månaden och då kan man räkna med några timmar i månaden att förbereda sig, gå på själva mötet och kanske diskutera någonting med de andra representanterna eller studentkåren efteråt. Grupper som har möten mera sällan kräver mindre tid medan ÅA-styrelsens medlemmar har mycket material och ärenden att gå igenom så de sätter sannolikt många timmar på förberedelser.

Hur blir man studentrepresentant?

Lediga platser beskrivs alltid i ÅAS nyhetsbrev och sätts upp på vår webbplats. De flesta platser delas också på sociala media. I annonsen finns praktisk info om hur man söker.  ÅAS styrelse eller fullmäktige väljer representanter.

Finns det andra uppdrag än inom ÅA?

Jo, vissa projekt som ÅA har med en annan högskola kan ha studentrepresentanter. Bostadsstiftelser, studenthälsan och andra aktörer som producerar service för studerande har också studentrepresentanter. Också de här representanterna väljs av ÅAS.

Vad krävs av en studentrepresentant?

Ett intresse av att göra saker bättre för alla studerande är de viktigaste. Man behöver inte kunna mötesteknik, regler och lagar eller ha erfarenhet av påverkningsarbete från förr. En studentrepresentant är en erfarenhetsexpert, du vet hur det är att studera ditt ämne på ÅA just nu, det vet ingen som inte har gjort det. Att våga fråga saker, berätta om den egna vardagen och tänka sig in i hur andra studerande har det är de viktigaste egenskaperna. Man representerar alla från sin fakultet eller alla studerande vid ÅA, inte bara sig själv.

Vem kan bli studentrepresentant?

Alla som studerar på ÅA, oberoende av studieinriktning, ålder och studieskede. Studentrepresentationen fungerar bäst om den består av personer som är så olika som möjligt, då kommer flera åsikter och synvinklar fram. Målet med universitetsdemokrati och samarbete mellan personal och studerande är att studievardagen och utbildningarna ska bli så bra som möjligt.

Vad händer om man inte kan vara med mera?

Om man blir utexaminerad ska man i god tid före det höra av sig till ÅAS och till sekreterare för gruppen man är med i, då kan en ny väljas och det blir ingen mellanperiod utan representantion.

Om man ännu är inskriven på ÅA men något hindrar en från att sköta uppdraget ska man ansöka om befrielse. Är det något kortvarigare kan man diskutera med sin suppleant eller ÅAS vad som är vettigt att göra.

Hur går det till praktiskt?

Efter att man blivit vald meddelar ÅAS namnen på representanterna till ÅA, ofta sekreteraren för gruppen. Från ÅA får man sedan information om möten, material och eventuell utbildning. Har gruppen en Teams bli man insatt där.

Verktygslådan innehåller material som en studentrepresentant kan tänkas behöva kolla upp i något skede. Bokmärk gärna!

Allmänna länkar