Skippa navigering

Geologicum

Geologicum är en historisk byggnad belägen bakom domkyrkan i Åbo, alltså i närheten av såväl campusområdet som Kåren.

Geologicum byggdes 1831–1838. Huset användes länge av geologisk-mineralogiska institutionen men efter deras flytt till Geohuset användes huset främst av den matematiska institutionen. Under 2021-2022 har ÅAS haft möjlighet att erbjuda specialföreningarna i Åbo egna utrymmen i Geologicum.

Ett fortlöpande hyresavtal om utrymmen har tecknats mellan ÅA och ÅAS. ÅAS ansvarar över att fördela utrymmen mellan föreningarna och tecknar avtal med dem. Föreningarna får närmare 600 kvadratmeter till sitt förfogande, vilket ger dem verktyg att även i fortsättningen vara en vital del av studielivet i Åbo.

Just nu har 26 föreningar, ett eget eller delat rum i Geologicum. Det finns två gemensamma utrymmen på våning ett och två på andra våningen, på den andra våningen hittar man även den så kallade Knarrsalen.

Alla studerande med en grå HID-nyckel har möjlighet att utnyttja Geolgicums allmänna utrymmen eller komma förbi och hälsa på föreningarna mellan kl. 7:00 och 23:00.

ÅAS vill rikta ett tack inte enbart till ÅA utan även Stiftelsen för Åbo Akademi, som äger byggnaden.

FAQ Geologicum

Vilka tider kommer man in?

Nu har alla med en grå HID-nyckel tillgång till Geologicum mellan kl. 07:00–23:00, oavsett om du tillhör en styrelse eller inte. Om förening behöver ha specialarrangemang angående tiderna på grund av t.ex. årsfest eller liknande så går det bra att höra av sig till kansli@studentkaren.fi.

Hur kan man boka utrymmen?

Det finns två utrymmen på första våningen och två på andra våningen som du kan boka. För tillfället bokas utrymmen genom att besöka Geologicum och skriva sitt namn på en lista utanför rummet du vill boka. Vi utreder fortfarande möjligheten till utrymmesbokning via Peppi.

Vår specialförening önskar få ett rum i Geologicum – finns något ledigt?

För tillfället är alla rum upptagna, men kontakta gärna kansli@studentkaren.fi för att bli lagda på väntelistan och kontaktade om något kommer upp.

Får man ordna evenemang vid Geologicum?

Specialföreningarna kan fritt ordna alkoholfria evenemang i sitt eget rum eller i de allmänna utrymmen som finns tillgängliga. Om evenemanget pågår efter kl. 18.00 meddela väktare genom att fylla i en anmälan på intran.

Tillgänglighets­information

  • Ledstång vid trappan på framsidan
  • Otillgängligt för rullstolsburna på grund av trappsteg både till första och andra våningen, tunga dörrar och gammal byggnad med smala gångar och dörröppningar.
  • Finns inga tillgänglighetsanpassade toaletter.
  • Finns inga hissar.