Skippa navigering

Kårval

Rösta i kårvalet 2023!

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Förhandsröstningen äger rum 24–27.10.2023.

De egentliga valdagarna äger rum 7–8.11.2023.

De elektroniska vallokalerna stängs klockan 15.00 den 8.11.

Här under hittar du länken till det elektroniska röstningsbåset!

Rösta här!

Valkompass för studentkårernas fullmäktigeval 2023

Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) tillhandahåller en valkompass för alla Finlands studentkårers fullmäktigeval.

Här hittar du den rätta kandidaten för dig!

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. Studentkårens fullmäktige är det högsta beslutande organet inom ÅAS. Fullmäktige beslutar bland annat om Studentkårens budget och riktlinjer. Utöver det utser också fullmäktige studentrepresentanter och ÅAS styrelse. De som blir invalda efter detta val kommer alltså att leda studentkåren under perioden 2024–2025.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här! (Öppen 13–18.9.2023) På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Länkar

Rösta här (tillgängligt under valtid)
Valordningen

Blanketter

Bildande av valförening
Förteckning över kandidater
Anmälan om kandidatur

Om Kårvalet

Vad är Kårvalet?

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över Studentkåren. Studentkårens fullmäktige är det högsta beslutande organet inom ÅAS. Fullmäktige beslutar bland annat om Studentkårens budget och riktlinjer och bevakar ÅAS styrelses arbete. Utöver det utser också fullmäktige studentrepresentanter och ÅAS styrelse. Under detta val kommer alltså de invalda att leda studentkåren under perioden 2024-2025.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Hur och när ska jag rösta?

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på. När röstningen inleds hittar du länken till röstningssystemet på den här sidan.

Du kan förhandsrösta under perioden: 24.10-27.10.2023.
De egentliga valdagarna är 7.11-8.11.2023.

De elektroniska vallokalerna stängst klockan 15.00 den 8.11. Mera information kommer närmare Kårvalet.

Hur vet jag om jag får rösta eller ställa upp?

Om du är medlem i Åbo Akademis Studentkår har du rätt att både rösta och ställa upp. Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här (öppen 13–18.9.2023)! Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd (karval@studentkaren.fi) under den tid vallängden finns till påseende. Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023, och framläggs för granskning under tiden 13–18.9.2023 på

 • Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15
 • Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15 (måndag, onsdag, torsdag)

Jag vill själv ställa upp som kandidat!

Utmärkt!

Personer som vill ställa upp i Kårvalet ska tillhöra en valförening. I listan över blanketter på framsidan hittar du en blankett för bildande av valförening. Den blanketten behöver inte fyllas i och lämnas in av dig personligen, utan den kan valföreningens ombud sköta. Som kandidat bör du dock se till att ditt namn finns med i dokumentet under listan över kandidater. Dessutom ska du fylla i en egen blankett där du anmäler om kandidatur.

Kom ihåg att läsa informationen på blanketterna noga och lämna in dem elektroniskt eller till Kårkansliet i god tid.

Det finns även regler för hur kandidatrekrytering går till i Kårvalet. På sidan över etiska regler finns dessa listade.

Kan man gå samman i valförbund?

Två eller flere valföreningar har rätt att sammangå i valförbund genom att senast 22 dagar före valförrättningens början till valnämnden meddela om förbundet i skrift, som undertecknats av de berörda valföreningarnas ombudsmän.

Samma valförening får tillhöra endast ett valförbund.

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund ska skickas till karval@studentkaren.fi senast 2.10.2023 kl. 15.00.

Vem ska jag rösta på?

Ett kandidattest ordnas för alla kandidaterna. Via valkompassen kan du testa vilken kandidat som passar bäst för dig. Du kan även bekanta dig med kandidaterna och valföreningarna via deras egna evenemang. Vid olika byggnader vid Åbo Akademi sätts även valaffischer ut, där du kan läsa mera om kandidaterna.

Här kan du läsa mera om kampanjer och marknadsföring för Kårvalet.

Kandidater i Åbo Akademis Studentkårs fullmäktigeval 2023

Gemensamma Vasa (@gemensammavasa)

Kandidaterna

2. Emma Soini
3. Noomi Talvio
4. André Martinez
5. Cecilia Stenius
6. Emma Svenlin
7. Lina Sjöberg
8. Christa Borgman
9. Herman Björk
10. Veera Moilanen
11. Oscar Ryynänen
12. Axel Pakarinen
13. Vanessa Björklund
14. André Kjellman
15. Aurora Peurala
16. Angelica Loo
17. Emma Johansson
18. Nea Olli
19. Emma Hagberg
20. Adam Lahtinen
21. Ellinor Castrén
22. Julia Michelsson

De rättvisa (@drv_derattvisa)

Kandidaterna

23. Ines Latvala
24. Matilda Nygård
25. Rickard Lindholm
26. Amanda Byskata
27. Nicolina Nordman
28. Carl Englund

Rödgröna listan (@rodgrona)

Kandidaterna

29. Niklas Vaulanen
30. Kajsa Viitamäki
31. Matti Oskari Saarinen
32. Jonatan Wikström
33. Kasper Björkqvist
34. Naava Lahtonen
35. Emma Andersson
36. Marius Baumann
37. Lotta Keskinen
38. Niko Sandberg

MK-listan (@mklistan)

Kandidaterna

39. Marcus Kopra
40. Elli Männikkö
41. Teddy Backman
42. Carolina Ahlbom
43. Martina Aspelin
44. Ida Granholm
45. Alexandra Joukanen
46. Sofie Hasselblatt
47. Thomas Sjöberg
48. Albert Kivikangas
49. Viktoria Björn
50. Kasper Karhela
51. Valentin Vainio
52. Emilia Nordenswan
53. Markus Huurinainen
54. Erik Airola
55. Greta Mäkelä

FNT-listan (@fntlistan)

Kandidaterna

56. Mattias Eriksson
57. Kristoffer Lindholm
58. Ilkka Saari
59. Kevin Hede
60. Viggo Henelius
61. Casimir Ruohomaa
62. Jens Sabel
63. William Törnqvist
64. Jenny Ek
65. Matias Oksa
66. Erik Malmström
67. Sini Toivola

Valföreningar i Kårvalet 2023

Följande valföreningar ställer upp i kårvalet 2023, deras instagramkonto är inom parentes. För information om valföreningen kontakta föreningens ombud.

Gemensamma Vasa (@gemensammavasa)

Ombud Tanja Holmlund (tanja.holmlund@abo.fi)

De rättvisa (@drv_derattvisa)

Ombud Ines Latvala (ines.latvala@abo.fi)

Rödgröna listan (@rodgrona)

Ombud Niklas Vaulanen (niklas.vaulanen@abo.fi)

MK-listan (@mklistan)

Ombud Marcus Kopra (marcus.kopra@abo.fi)

FNT-listan (@fntlistan)

Ombud Jonne Kunnas (jkunnas@abo.fi)

Kungörelse om val av fullmäktige för 2024–2025

Val av fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår för perioden 1.1.2024–31.12.2025 förrättas från och med tisdag 7.11.2023 kl. 9.00 till och med onsdagen 8.11.2023 kl. 15.00. Förhandsröstning sker mellan tisdag 24.10 kl. 9.00 och fredag 27.10 kl. 15.00. Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt.

1 Granskning av vallängd

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023 framläggs för granskning under tiden 13–18.9.2023 på:

Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15

Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15 (måndag, onsdag, torsdag)

Att man själv är upptagen i vallängden kommer enkelt kunna granskas genom länk som hittas på Studentkårens webbplats, studentkaren.fi.

Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd (karval@studentkaren.fi) under den tid vallängden finns till påseende.

En medlem av Åbo Akademis Studentkår som närvaroanmält sig under den tid vallängden ligger framme för granskning har enligt Valordning för val av fullmäktige 3 § 3 mom. rätt att anhålla om att bli införd i vallängden. Därmed har en medlem som närvaroanmält sig senast 18.9.2023 rätt att införas i vallängden till fullmäktigevalet. Kårmedlemmen ska senast 18.9.2023 kl. 15.00 per mejl till valnämnden karval@studentkaren.fi inlämna fritt formulerad begäran om införande i vallängden.

2 Rösträtt och valbarhet

Rösträtt vid kårfullmäktigevalet har varje vid Åbo Akademi som närvarande inskriven kårmedlem som finns upptagen i vallängden.

Valbar till fullmäktige är varje röstberättigad kårmedlem. Rätt att uppställa kandidater till fullmäktige tillkommer valförening. Valföreningen kan bildas genom att minst 15 röstberättigade kårmedlemmar undertecknar en överenskommelse om föreningens bildande. Varje valförening får uppställa högst 50 kandidater.

3 Valföreningar och kandidatnominering

Överenskommelser om bildande av valförening ska vara inlämnad senast 19.9.2023 kl. 15.00.

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet ska vara avslutad och kandidatblanketter inlämnade till Studentkårens kansli senast 29.9.2023 kl. 15.00.

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund ska skickas till karval@studentkaren.fi senast 2.10.2023 kl. 15.00.

Bildande av valförening görs genom pappersblanketter.

Varje valförening utser en ombudsman, eller kort ombud. Ombudet ombesörjer valföreningens kandidater med nödvändig information om valförfarandet och förmedlar informationen från valnämnden till kandidaterna. En person kan endast agera som ombud för en valförening.

Blanketter kan laddas ner från Studentkårens webbplats (www.studentkaren.fi) eller fås från Studentkårens kanslier, Tavastgatan 22, 3:e vån., Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, Vasa. Kansliernas öppettider listas på ÅAS webbplats.

4 Elektronisk röstning

Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt. Röstningen inleds den 7 november 2023 kl. 9.00 och avslutas den 8 november 2023 kl. 15.00. En länk till den elektroniska röstningen finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

Studerande har även rätt att förhandsrösta. Förhandsröstningen sker också elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 24 oktober 2023 kl. 9.00 och avslutas den 27 oktober 2023 kl. 15.00. Länken till den elektroniska förhandsröstningen hittas finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

För att kunna delta i röstningen måste den röstberättigade ha ett ÅA-användarnamn och lösenord.

Kontakta generalsekreteraren ifall det uppkommer problem under själva röstningsförfarandet.

5 Valordningen

Reglerna för fullmäktigevalet framgår av Åbo Akademis Studentkårs valordning, som finns på kårens webbplats www.studentkaren.fi.

Valet följer även av valnämnden uppställda etiska regler för rekrytering av kandidater, marknadsföring och valreklam. Reglerna finns tillgängliga finns på Studentkårens webbplats, www.studentkaren.fi.

Åbo den 22 augusti 2023

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅRS VALNÄMND

Valnämndens ordförande / Rudolf Tommos

Etiska regler

De etiska spelreglerna för kårvalet, fastställda av valnämnden, syftar till att ge alla valföreningar jämlika möjligheter i rekryteringen av kandidater samt i valreklam. De etiska reglerna för valet är även utformade för att säkerställa att alla väljare och potentiella kandidater har ro att göra sitt eget fria val om vem de ska rösta på, och i vilken gruppering de väljer att ställa upp i. Valnämnden kan vid behov komplettera instruktionerna för valet.

Kandidatrekrytering

 • Vid rekrytering genom specialföreningars och andras e-postlistor måste alltid ha tillstånd från den relevanta administratören.
 • Personlig rekrytering bör ske genom valföreningens egna kontakter. Till exempel får ÅA:s allmänna e-postlistor och Kårens e-postlistor inte användas i rekryteringen.
 • Valföreningars affischer eller meddelanden på allmänna anslagstavlor kräver tillstånd av respektive ansvarsperson.
 • Rekrytering via Facebookgrupper eller sidor kräver tillåtelse av gruppens eller sidans administratör.
 • Kandidatrekrytering i undervisningssammanhang är förbjuden.
 • Rekrytering av kandidater får inte ske under påverkan av rusmedel. En person som skrivit under en kandidatförsäkran eller understöd för valförening under påverkan av rusmedel kan annullera namnteckningen genom att personen kontaktar kårvalsnämndens ordförande.
 • Även påtryckning som rekryteringsmetod är förbjuden.

Kampanj och marknadsföring

 • Det finns ingen tidsgräns för när man får göra kampanj och marknadsföra Kårvalet. Detta gäller reklam över hela universitetsområdet.
 • ÅAS erbjuder alla valföreningar möjligheten att marknadsföra sig med en affisch per valställning runtom på campus. Affischens storlek får vara max en (1) A3. Enskilda kandidaternas valreklam på valställningarna är förbjudna. Man får fritt välja var på valställningen man sätter upp sin affisch, men man bör respektera de affischer som redan satts upp. Andras valaffischer får inte flyttas, täckas eller klottas på. Endast valnämnden har rätt att flytta på affischer ifall de anser att affischernas placering förhindrar en effektiv användning av valställningen.
 • Valföreningar får fritt göra kampanj men bör be om tillstånd av utrymmesansvariga ifall tilltänkt utrymme så kräver och städa upp efter sig.
 • Efter kårvalet bör alla valföreningar ta bort all sin reklam från samtliga ställen.
 • ÅA:s allmänna e-postlistor och Kårens e-postlistor får inte användas i marknadsföringen av valföreningar eller av kandidater.
 • Reklam på Åbo Akademis allmänna anslagstavlor är endast tillåtet med lov från respektive ansvarsperson. Åbo Akademis officiella anslagstavlor får inte användas.
 • Marknadsföring via specialföreningars egna informationskanaler (e-postlistor, anslagstavlor, hemsida, Facebooksida, grupper etc.) är endast tillåtet med specialföreningens tillstånd.
 • Valföreningar bör undvika nedskräpning vid marknadsföringen, t.ex. trianglar och flygblad.
 • Enskilda kandidaters, valföreningars/valförbunds reklam får inte distribueras tillsammans med ÅAS allmänna kårvalsreklam utan separat tillstånd från valnämnden.
 • Att marknadsföra en kandidat eller en valförening i undervisningssammanhang är förbjudet.
 • Under kampanjen ska alla kandidater leva upp till god sed. Respekt gentemot andra kandidater och valföreningar ska visas. Kandidater får inte störa andra kandidaters eller valföreningars kampanjer, exempelvis genom att förolämpa dessa i t.ex. sociala medier eller någon annanstans.
 • I valreklamen får kränkande, förolämpande eller olämpligt språk inte användas.
 • Röstningen får inte vara beroende av belöningar, som t.ex. erbjudande av kaffekuponger, halarmärken, eller andra belöningar för att man röstar på en viss kandidat eller valförening. En persons röst får inte säljas eller överlåtas till annan person. Den normala distributionen av reklammaterial under kampanjen är dock tillåtet.
 • Den röstandes integritet måste respekteras. Att påtrycka någon att rösta före eller under valdagarna är förbjudet.

Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Inget kårval utan kårvalsnämnden!

Kårvalsnämnden

Ordförande Rudolf Tommos
Tobias Ahlbäck
Julia Dahl
Agnes Kurtén
Tanja Holmlund
Einar Olsson

Har du frågor om kårvalet? Du kan nå oss på mailadressen karval@studentkaren.fi!