Skippa navigering

Mässor

Gulnäbbsakademin

Varje höst ordnas gulnäbbsakademin vid Kåren i Åbo och Academill i Vasa. Det är ett perfekt tillfälle för både nya och gamla studerande att bekanta sig med föreningarna vid Åbo Akademi och träffa ÅAS styrelse.

Föreningarna brukar sälja sina halarmärken och sångböcker, värva medlemmar och kanske ordna en rolig tävling. Här kan också hämta en kårkalender eller kanske köpa ett kårband till årets alla fina fester.

Gulnäbbsakademin ordnas i Åbo den 19.9.2023.

Specialförenings­mässan

Specialföreningamässan ordnas under vårteminen på Kåren och Academill och är lik Giulnäbbsakademin på många sätt.

Här kan du träffa de nya styrelserna, köpa halarmärken och kanske en lyra så både halaren och hatten är redo inför vappen!

Gratis för besökare och ÅAS specialföreningar

Att besöka mässorna är alltid gratis, men det kan löna sig att ta med sig kontanter och ta i bruk t.ex. MobilePay ifall du vill handla något.

För specialföreningarna är deltagandet gratis, för utomstående ideella organisationer kostar det 20 €, resterande företag och föreningar 50 €.