Skippa navigering

ÅAS kommentarer till Åbo Akademis föreslagna fastighetsplan

Nyhet — 7.3.2022

ÅAS har gett sina kommentarer till Åbo Akademis föreslagna fastighetsplan

ÅAS lyfter speciellt upp följande saker i sitt utlåtande

  • Studerande vill vara på campus, flexibilitet betyder inte att allt är på distans.
  • Klubblokaler och föreningsutrymmen behövs för gemenskapen.
  • Kommunikationen om utrymmen och deras tillgänglighet behöver förbättras, alla studerande ska känna sig välkomna till campus.
  • Utrymmesplaneringen måste göras så att studerandes behov och åsikter beaktas.
  • Föreningsutrymmena i Geologicum är uppskattade men ersätter inte studentutrymmen nära den egna utbildningen där man kan ta en paus under dagen.
  • Det är viktigt att tillräckliga utrymmen för studentbespisning finns på campus.

Här [.pdf] kan du läsa utlåtandet i sin helhet. ÅAS fortsätter intressebevakningen inom utrymmesfrågorna tillsammans med kårmedlemmarna, studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning och specialföreningarna.