Skippa navigering

Veera Julin vald som vikarierande generalsekreterare för ÅAS

Nyhet — 16.2.2022

Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 16.2.2022
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har på sitt möte 15 februari valt ekonomie magister Veera Julin som vikarierande generalsekreterare för tidsperioden 21.2.2022–15.3.2023. Julin har tidigare jobbat på bland annat Natur och Miljö samt Svensk Ungdom.

Fullmäktiges utsedda rekryteringsgrupp ansåg att av alla sökande var det Julin som bäst uppfyllde de krav som uppdraget ställer. Vid valet av generalsekreterare vägde de sökandes förmåga till ansvarstagande, effektivt arbetssätt och kunskap om att arbeta i en organisation med både anställda och förtroendevalda tungt. Julin har tidigare erfarenhet från Studentkåren, och hennes kunnande om studentkultur och evenemangskoordinering sågs som speciellt värdefullt efter två år av pandemiläge.

Julins intresse för att utveckla Studentkåren samt iver för att lära sig nytt övertygade rekryteringsgruppen om att hon kommer kunna sköta uppdraget som vikarierande generalsekreterare väl.

När man frågar Veera Julin hur det känns att börja som vikarierande generalsekreterare på Studentkåren, svarar hon glatt:
– Det känns spännande! Jag ser framemot att få jobba med förtroendevalda och högskolepolitik.

Även studerande ligger henne nära hjärtat – Julin uttrycker sin oro speciellt för studentkulturen som lidit mycket under de senaste åren på grund av coronapandemin. Hon hoppas på att kunna bidra till att tillsammans med Studentkårens förtroendevalda och anställda hitta lösningar för att återuppliva studentkulturen både i Åbo och i Vasa där Studentkårens medlemmar mestadels befinner sig.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna ordna de evenemang som man saknat de senaste åren, såsom vappen, ÅAS årsfest och olika mässor, säger Julin hoppfullt.

Julin utexaminerades från Åbo Akademi år 2021 som ekonomie magister med nationalekonomi som huvudämne.

Veera Julin börjar som vikarierande generalsekreterare 21.2.2022.

Frågor kan riktas till ÅAS styrelseordförande
Veera Granroth
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Bild: ÅAS bildbank