Skippa navigering

Sök till ÅAS årsfestmarskalk 2022 

Nyhet — 10.2.2022

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. På grund av pandemiläget har styrelsen på sitt möte 1/22 fattat beslut om att flytta årsfesten. År 2022 kommer årsfesten att firas den 24 september, i Åbo.

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under våren 2022. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 03/22 den 9 februari 2022 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2022, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 24.4.2022, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén under mars månad.

På styrelsemötet 04/22 den 24.2.2022 beslutade styrelsen att förlänga ansökningstiden. Den nya datumet för när styrelsen väljer årsfestmarskalk är på styrelsemötet den 10.3.2022.

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Esther Djupsund, esther@studentkaren.fi.

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan skickas in fram till den 9.3.2022 kl. 23.59.