Skippa navigering

Mikael Lindfelt ny rektor vid Åbo Akademi

Nyhet — 3.2.2022

Åbo Akademis styrelse har på sitt möte 2.2 valt Mikael Lindfelt till ny rektor för Åbo Akademi.

Åbo Akademis Studentkår gratulerar Lindfelt för det nya uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete.

Studentkåren fortsätter intressebevaka sina medlemmar samt samarbeta med akademins ledning och fakulteterna för en välfungerande studievardag. Det är även viktigt att föra vidare diskussionerna inom hela universitetssamfundet för att hitta lösningar till de utmaningar gällande kommunikation och öppenhet som förts fram under det senaste året.

För studerande är tydlig vardagskommunikation det viktigaste för att kunna klara av studierna och känna sig välkomna tillbaka till campus. ÅAS ser fram emot att tillsammans med den nyvalda rektorn utveckla kommunikationen om såväl reformer som vardagsrutiner så att studerande kan känna sig delaktiga och inkluderade.

Frågor kan riktas till

Veera Granroth
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524