Skippa navigering

ÅAS fyllde 103 år

Nyhet — 18.2.2022

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) 103:e årsfest firas i år i två delar. Greve Per Brahe fick idag, på sin födelsedag, sin krans och sitt tal då ÅAS styrelseordförande Veera Granroth och generalsekreterare Jasmin Öberg uppvaktade honom vid Brahestatyn. Årsfesten ordnas senare på hösten, den 24 september i Åbo och då hoppas vi kunna fira tillsammans med alla våra kåraktiva och kårvänner som längtat efter att äntligen få delta i en stor fest.

Non scholae, sed vitae discimus – ”Vi lär inte för skolan utan för livet”

Idag i sitt tal till Per Brahe tog styrelseordförande Granroth upp den studiegemenskapen som redan två årskullar av nya studerande inte har fått uppleva.

– När vi under förra hösten fick uppleva en del av studielivet igen var det tydligt att det gjorde mycket gott till alla dem som deltog. Skratten och jublandet som ekade från studerande i halare eller gulisar iklädda sopsäckar på Vårdbergsparken var något som man en längre tid endast kunnat drömma om. Det faktum att man kunde känna sig så lycklig över att få vara ute i regnet tillsammans med andra människor, fick en verkligen att inse betydelsen av det som vi gått miste om under tiden med ännu striktare restriktioner.

Granroth avlutade sitt tal med bestämda ord om hur viktiga specialföreningarna är för studielivet och hur de ger unika färdigheter som studerande kommer att behöva i framtidens arbetsliv.

– De senaste två åren har varit utmanande för studiegemenskapen, men ärade Per Brahe, studerande är inte de som ger upp i första hand. Specialföreningarnas roll är och har alltid varit en viktig del av studiegemenskapen. Det är just via föreningarna som många hittar sina vänner och framtida kontakter. Föreningarna har gjort en helt otrolig insats för att upprätthålla ett studieliv med alla dess studentikosa traditioner och evenemang.

Stipendier och utmärkelser

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris

Enligt Åbo Akademis Studentkårs Reglemente för stipendier och utmärkelser skall ÅAS dela ut senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till bästa inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens statsvetenskapliga sektions ämne utarbetade pro gradu avhandling.

I år tilldelades Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till följande personer:

Anna Lillkung för pro gradu avhandlingen Men’s parties in gender equal havens – The gender-representation gap in the Nordic populist radical right parties

Jenna Hoffrén för pro gradu avhandlingen Påverkar politiskt förtroende attityderna till invandring? Empirisk analys av finländska data från European Social Study

Michelle Sand för pro gradu avhandlingen New Public Management inom säkerhetspolitiken: En studie om ansvarstagande i privatisering av fred

Minna Hellström för pro gradu avhandlingen Den lokala kontextens inverkan på kommunala folkomröstningars vara eller icke vara. En tvärsnittsstudie av 2000-talets kommunreformer i Finland och Norge

Kamratskapspris

Nämnden beslutade att utdela Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris åt Malena Frankenhaeuser (Vasa)  och Joakim Stewen (Åbo).

Styrelsenål

128. Sandra Häggkvist
129. Emma Andersson
130. Esther Djupsund
131. Rudolf Tommos
132. Jonatan Wikström
133. Laura-Eliisa Leino
134. Axel Pakarinen
135. Rebecca Bergholm
136. Erik Östman
137. Adam Lahtinen
138. Lina Sjöskog
139. Johnny Nykvist
140. Rasmus Kupi

Styrelselyra

203. Veera Granroth

Brahevingarna och brahevingarna med lyra

Reglemente för stipendier och utmärkelser

7 §

Brahevingarna och Brahevingarna med lyra utdelas såsom utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet studentkåren till fromma.

Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma.

Brahevingarna

593. Susanna Häyry
594. Oscar Nyman
595. Jasmin Öberg
596. Niklas Grönholm
597. Tobias Ahlbäck
598. Joonas Karlsson

Brahevingarna med lyra

133. Ulf Långbacka