Skippa navigering

Nyheter

ÅAS servicepunkter stängda över sommaren

Servicepunkterna stänger över sommaren. Servicepunkten i Åbo håller stängt från och med den 18.5 och öppnar igen den 28.8....

Läs hela artikeln

Utdelning av projektmedel 2023

Fullmäktige har för verksamhetsåret 2023 budgeterat 5000 euro ämnat för projektmedel. Nedan kan du läsa om styrelsens besl...

Läs hela artikeln

Errores 2023 är ute!

Nu är årets utgåva av valborgstidningen Errores S:tae Valpurgis lanserad och publicerad på webben. Du kan läsa tidningen i...

Läs hela artikeln

ÅAS principer för tryggare rum

ÅAS vill fortsätta utveckla tryggheten på alla evenemang och inom den vardagliga verksamheten och tar därmed i bruk princi...

Läs hela artikeln

Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning 

Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning läsåret 2022–2023 ÅAS styrelse har på sitt möte 10/23 beslutat om arv...

Läs hela artikeln

Kandidaterna till förtroendeuppdrag

Onsdagen den 3.5.2023 håller fullmäktige sitt 5/23 möte och väljer, bland annat, vice ordförande till ekonomidirektionen. ...

Läs hela artikeln

Intervjufrågor till kandidaterna

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola måndagen ...

Läs hela artikeln

Stipendier ur makarna Olins fond 2023

Stipendier ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond. Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett eller fl...

Läs hela artikeln

Mottagare av Ros istället för ris-diplom

Pressmeddelande19.4.2023Fritt att publiceras Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) delar traditionsenligt ut Ros istället för ris-...

Läs hela artikeln

Är du ekonomidirektionens nästa viceordförande?

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav, placeringar o...

Läs hela artikeln

ÅAS söker årsfestmarskalk för sin 105:e årsfest

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2024 infaller...

Läs hela artikeln

Ansökningstid för fakultetsrådet förlängs till 11.4 

Deadlinen för fakultetsrådsansökningar har flyttats till 11.4. Vi fick tyvärr inte tillräckligt många ansökningar till fak...

Läs hela artikeln