Skippa navigering

Gulnäbbsakademin 

Nyhet — 13.9.2023

Gulnäbbsakademin är en mässa där både nya och äldre studeranden är välkomna. Detta är ett årligt evenemang som ordnas på hösten när alla studeranden har kommit tillbaka till campus efter sommarledigheten. På mässan får du bekanta dig med olika studentföreningar, men även med utomstående organisationer och företag. På Gulnäbbsakademin kan du köpa allt från halarmärken till medlemskap samt även delta i små tävlingar. Kom och bekanta dig med de olika verksamheterna och se vad de har att erbjuda! 

Detta år ordnas mässan både i Åbo och Vasa 19 september. I Vasa ordnas mässan i foajén på Academill (Strandgatan 2) kl. 11–14 och i Åbo ordnas mässan på Kåren (Tavastgatan 22) kl. 16–19. Det är gratis att delta på mässan men en del halarmärken och medlemskap kostar. 

Föreningar, organisationer och företag kan anmäla sig som utställare via följande länkar:  

Till Åbo: 

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_9962/se

Till Vasa: 

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_8224

Deltagande är gratis för ÅAS specialföreningar. 

Vänligen kontakta evenemang-abo@studentkaren.fi ifall du har några frågor gällande evenemanget i Åbo och evenemang-vasa@studentkaren.fi för ärenden kring mässan i Vasa.