Skippa navigering

Åbo Akademis Studentkår fördömer regeringens planerade nedskärningar i studerandes utkomst

Nyhet — 22.9.2023

Ställningstagande 22.9.2023

Studerande har sedan 20.9 ockuperat campusbyggnaden Aurum i Åbo som protest mot regeringens nedskärningar. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) stöder demonstrationen och delar demonstranternas oro.

Budgetförhandlingarna och de planerade nedskärningarna väcker oro bland studerande, vilket demonstrationerna i campusbyggnaderna i Åbo och andra städer är ett tydligt bevis på. Nedskärningar i bostadsbidraget och indexfrysning av studiepenningen har stora konsekvenser för studerandes ekonomi, välmående och studietakt. Regeringens planer drabbar såväl inhemska som internationella studeranden. Vi delar oron över den rådande samhällsutvecklingen och stöder demonstrationen. ÅAS och andra studentorganisationer har gjort och fortsätter göra påverkningsarbete för samma frågor.

Studentkåren uppskattar stödet som rektorerna Mikael Lindfelt (ÅA) och Jukka Kola (TY) visat demonstrationen och frågan som helhet.

Nicolina Nordman
Styrelseordförande