Skippa navigering

Fyra studentrepresentanter behövs till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Nyhet — 4.9.2023

Ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare inleder en ny mandatperiod och det behövs två medlemmar och två suppleanter till gruppen. Gruppen diskuterar bland annat hur utbildningen fungerar nu och hur den kan förbättras.

I ett dekanbeslut beskrivs gruppen så här:
Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare.
Ytterligare ska den:
• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
•fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden
Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.
Gruppen utses för perioden fram till 31.7.2025.

Studentrepresentanterna väljs av ÅAS styrelse.

Skicka din ansökan senast måndag 18.9. kl. 23.59 till kansli@studentkaren.fi, använd din abo.fi-e-post. Berätta kort vem du är och vad du studerar, och varför just du är rätt person för att göra studerandes röst hörd i styrgruppen.

Alla som studerar till en kandidat- eller magisterexamen vid klasslärarutbildningen kan söka platserna, det som krävs är ett intresse att föra fram studerandes åsikter, det är bra om studerande från olika årskurser deltar I diskussionerna. Studerande som blir utexaminerade före slutet på gruppens mandatperiod är också välkomna att söka platserna.

Frågor om uppdraget och valet kan riktas till studentombud Petra Lindblad på petra@studentkaren.fi.