Skippa navigering

Två studentrepresentanter behövs till den nya styrgruppen för studerandes välbefinnande vid ÅA

Nyhet — 30.8.2023

En styrgrupp med uppgift att leda och utveckla ÅA:s arbete för studerandes välmående inleder sitt arbete hösten 2023. ÅAS väljer två studentrepresentanter till gruppen.

Gruppens uppgift är att strategiskt leda och koordinera universitetets välbefinnandearbete för studerande. Målet är att studerande ska må bättre och uppnå goda studieprestationer, via förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Styrgruppen för studerandes välbefinnande utses för perioden fram till 1.9.2025. I slutet av mandatperioden görs en utvärdering av arbetet.

Till gruppen behövs två studerandemedlemmar, gärna en från Vasa och en från Åbo, och från olika studieinriktningar. I gruppen ska också studentkårens stundentombud vara med, samt studiepsykolog, tillgänglighetshandledare och andra som jobbar med frågor kring välmående och studieframgång. Alla som studerar till en kandidat- eller magisterexamen vid ÅA kan söka platserna, det som krävs är ett intresse att föra fram studerandes åsikter, och att delta i arbetet med att föra fram konkreta åtgärder som stöder välmående i studievardagen. Studerande som blir utexaminerade före slutet på gruppens mandatperiod är också välkomna att söka platserna.

Studentrepresentanterna väljs av ÅAS styrelse. Skicka din ansökan senast måndag 18.9. kl. 23.59 till kansli@studentkaren.fi, använd din abo.fi-e-post. Berätta kort vem du är och vad du studerar, och varför just du är rätt person för att göra studerandes röst hörd i styrgruppen.

Frågor om uppdraget och valet kan riktas till studentombud Petra Lindblad på petra@studentkaren.fi.