Skippa navigering

Ansökan till FSF:s styrelse och för ÅAS delegation till FSF:s förbundsmöte 

Nyhet — 29.8.2023

Skicka intresseanmälan till FSF:s styrelse

Finlands studentkårers förbund (FSF) ska välja ny styrelse för det kommande året. FSF är en studentorganisation som representerar 140 000 studeranden och är en takorganisation för alla studentkårer i Finland. Organisationen bevakar studerandes intressen på ett nationellt plan, vilket innebär att de jobbar för att studeranden ska få en bättre vardag.

Styrelsearbetet är arvoderat men kräver att man bor i huvudstadsregionen samt att man kan jobba heltid. Styrelsen 2024 (som består av en ordförande och sex medlemmar) väljs 17–18.11 på förbundsmötet i Tammerfors.

Ifall detta låter som något för dig får du skicka in en intresseanmälan till ÅAS senast 4.9. Ansökningen får vara fritt formulerad och skickas till so@studentkaren.fi. Ta gärna kontakt med FSF:s vice ordförande Pauliina Ryökäs, pauliina.ryokas@syl.fi, ifall du har frågor angående styrelsearbetet.

Vill du representera ÅAS medlemmar på FSF:s förbundsmöte?

FSF:s förbundsmöte ordnas 17–18.11 i Tammerfors. FSF:s förbundsmöte är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med den finska studentrörelsen och påverka vad FSF ska jobba för det kommande året. På förbundsmötet representeras ÅAS av en delegation som består av sex stycken delegater samt deras suppleanter.

Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion väljer fullmäktige studentkårens representanter i bl.a. Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöten. Du kan skicka in en fritt formulerad ansökan till so@studentkaren.fi senast 11.9. Fullmäktige sammanträder nästa gång 20 september och fattar sitt beslut då.