Skippa navigering

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Nyhet — 6.9.2023

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.

Vi håller med Finlands studentkårers förbund (FSF) om att det borde vara tryggt att studera och bo i Finland. Finland är ett av Europas mest rasistiska länder, och Finland har tagit baksprång i att rensa ut rasism. En rasistisk atmosfär och regeringsprogrammets invandringspolitik försämrar många studenters ojämlika ställning och obekväma situation.

Rasism normaliserar samhället som lever av hat, rädsla och diskriminering. Makthavarnas underskattande utlopp om rasism och avsaknaden av äkta antirasistiska gärningar försämrar den ovärderliga diskussionskulturen i hela samhället. Att lyfta fram erfarenheter och tankar hos dem som upplever rasism är av största vikt för att aktivt rensa ut rasismen. Vi måste bära ansvaret för att ingripa i rasism tillsammans.

Institutioner har makt och möjlighet att påverka rasismdebatten och agera antirasistiskt men har misslyckats. Många har varit tysta. Att tiga om ämnet och avsaknaden av konkreta gärningar berättar om hur ett mångfacetterat och utmanande ämne det är fråga om. I rasismdiskussionen betyder tigande inte att undvika konflikter utan att rasism godkänns. Det är ett privilegium att låta bli att prata och ingripa i rasism.
Vi vill inte längre höra på tomma ord utan kräver antirasistiska åtgärder av beslutsfattarna.

Aalto-universitetets studentkår (AUS)
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY)
Studentkåren vid Jyväskylä universitet (JYY)
Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)
Studentkåren vid Åbo Universitet (TYY)
Studentkåren vid Tammerfors universitet (TREY)
Studentkåren vid Vasa universitet (VYY)
Åbo Akademis Studentkår (ÅAS)
Studentkåren vid Uleåborgs universitet (OYY)
Studentkåren vid LUT-universitet (LTKY)
Konstuniversitetets studentkår (KonSt)