Skippa navigering

Kandidaterna till styrelsen, ekonomi­direktionen och fullmäktiges presidium 2022

Nyhet — 25.11.2021

Kandidaterna till förtroendeuppdrag

Torsdagen den 2.12.2021 håller fullmäktige sitt 1/22 möte och väljer, bland annat, kårstyrelsen, vice ordförande till ekonomidirektionen samt fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden. Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Ifall du ännu funderar på att ställa upp så hinner du ännu! Skicka in din ansökan till emma@studentkaren.fi eller niklas@studentkaren.fi

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, onsdagen den 1.12. En del av intervjufrågorna är redan publicerade, kolla in dem här!

Uppställda hittills är:

Presidiet

 • Jonne Kunnas
 • Rasmus Kupi

Vice ordförande för ekonomidirektionen

 • Laura-Eliisa Leino

Styrelsen 2022

 • Veera Granroth
 • Adam Lahtinen
 • Lina Sjöskog
 • Esther Djupsund
 • Erik Östman
 • Amanda Byskata
 • Demitra Ahlskog
 • Rudolf Tommos
 • Emma Andersson
 • Jessica Glader

Presidiet

Jonne Kunnas

Jag ställer upp för att jag har drivande intresse att påverka och ordna olika saker. Jag vill att ÅAS skall ta steg mot en modern riktning. Utmaningar är lockande och jag vill hitta på nya sätt att klara av dem.  

Jag är en föreningsaktiv studerande. Jag har börjat på mina provisorstudier vid ÅA. Jag har också tidigare studerat till farmaceut vid ÅA. Under mina studieår har jag medverkat i både ÅAS specialföreningar och fackförbundsföreningen FLOp (Farmasialiiton Opiskelijat). Jag deltar aktivt i studielivet och älskar att ordna och utveckla evenemang. Jag har varit bl.a. årsfestmarskalk, viceordförande, värd, medlem i en styrelse och aktiv i flera utskott.  

Rasmus Kupi

Mitt namn är Rasmus Kupi och jag studerar nationalekonomi som huvudämne och geologi som biämne för andra året vid Åbo Akademi i Åbo. Jag är en tvåspråkig 21-åring och kommer ursprungligen från Korsholm. Trots att jag är en studerande på blott andra året, har jag varit samhällsaktiv på andra sätt under mina ungdomsår. Som exempel kan nämnas att jag i Korsholms ungdomsfullmäktige fungerade som vice ordförande i ett par år, och jag har även varit väldigt aktiv inom olika fotbollsföreningar, där jag som senast fungerat som huvudtränare i junior- och herrlag i tre år. Några saker som skulle göra mig till en bra fullmäktigeordförande är att jag är mycket noggrann och god i tal och skrift. Några andra styrkor jag även kunde nämna är att jag är samarbetsvillig, konsekvent och har ett stort intresse för diskussioner och människomöten. Med hjälp av dessa egenskaper skulle jag gärna ta en aktivare roll för att utveckla ÅAS ytterligare och axla ansvar som FO. 

Vice ordförande för ekonomidirektionen

Laura-Eliisa Leino

Hej, 
Mitt namn är Laura-Eliisa Leino och jag söker till posten ekonomidirektionens viceordförande. Jag studerar redovisning nu mitt femte år och under 2021 har jag fungerat som ekonomiansvarig för Merkantila Klubben. Jag är väldigt intresserad av investeringar och allmänt ekonomi. Jag ställer upp, eftersom jag anser det vore bra att någon som förstår sig på hur man driver organisationer och är också studerande, så att deras röst blir

Styrelseordförande

Hej! Mitt namn är Veera Granroth, jag är 22 år gammal och jag studerar offentlig förvaltning och organisation och ledning nu för tredje året. På min fritid tycker jag om att hålla på med politik och jag tycker att det är roligt att försöka utveckla och förbättra organisationers förvaltning. Jag ställer mig till förfogande som styrelseordförande för ÅAS. 

Veera Granroth

Jag har varit föreningsaktiv en stor del av mitt liv och har länge haft ett intresse av att påverka och arbeta med intressebevakning. Jag har tidigare erfarenhet av att vara både vice ordförande och högskolepolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse, samt som medlem i ÅAS fullmäktige. Utöver dessa har jag även erfarenhet från flera andra förtroendeuppdrag. Det senaste året i ÅAS styrelse har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket om hur jag själv arbetar, fått uppleva hur det är att arbeta tillsammans med andra i en hektisk vardag och jag har lärt mig hur ÅA och nationell högskolepolitik fungerar.  

Året har haft sina utmanande stunder med bl.a. den pågående pandemin och en plötslig avskedning av ÅA:s rektor, men det har samtidigt lärt mig att arbeta under förändrade omständigheter. Jag är bra på att arbeta under press, samarbeta med andra och jag har en klar vision över vad jag anser att borde förbättras inom ÅA. Jag är inte rädd för att säga min åsikt och min viktigaste egenskap är att jag är bra på att lyssna. Andra egenskaper som jag har som skulle stödja mitt uppdrag som styrelseordförande är en förmåga att hålla koll på stora helheter, att hitta gemensamma lösningar och att finnas som stöd till andra. Jag kan uppmuntra personer till sitt arbete då de behöver det men också sätta gränser åt personer som arbetar för mycket. Det senaste året har jag fått arbeta på heltid med att bevaka studerandes intressen och nu hoppas jag på förtroendet att få fortsätta med detta arbete också under nästa år. 

I och med en viss ostabilitet i omgivningen, anser jag att arbetet i ÅAS kunde gynnas av lite mera kontinuitet än vanligt. Jag vill gärna fortsätta arbeta med flera av de saker som vi har arbetat med i år. Vi ska t.ex. inte återgå till studier med närvarokrav, men inte heller bli ett universitet där man examineras utan att ha besökt ett fysiskt campus. Studierna ska vara flexibla, så att de passar för studerande med olika livssituation.  

Ett av de viktigaste sakerna under nästa år blir att få såväl nya och äldre studerande med i vår studiegemenskap. Två år av att leva helt på distans utan den sociala växelverkan som studiegemenskapen ger har varit en delorsak till att studerande mår dåligt. Förutom att arbeta för att få alla inkluderade i studiegemenskapen vill jag arbeta för en hållbar arbetsbelastning i studierna och kräva att Studenthälsans finansiering ökar, så att den som behöver vård får det inom rimlig tid. 

Det ska bli ännu tydligare för studerande vad studentkåren konkret gör för studerande, och studerande och föreningar ska ha en låg tröskel för att ta kontakt med alla på studentkåren. Vi ska sträva efter att skapa en gemenskap som sträcker sig över både campuset i Vasa och i Åbo, så att vi är ett ÅAS, men med verksamhet på två orter. 

Jag har alltid varit av den åsikten att man inte får klaga på hur saker fungerar om man inte själv försöker påverka utvecklingen. För att bäst föra fram studerandes åsikter, så anser jag att ÅAS behöver ha en ordförande som vågar ta ställning även i obekväma frågor, vilket är något jag gör mer än gärna. Jag skulle vara en bra styrelseordförande för ÅAS i och med mina tidigare erfarenheter av intressebevakning och min vilja att lära mig nya saker. Uppdraget som styrelseordförande skulle ge mig en möjlighet att fortsätta påverka men också en möjlighet att utmana och utveckla mig själv. Därmed bästa fullmäktige, ber jag nu ödmjukt om ert förtroende för uppdraget som ÅAS styrelseordförande 2022. 

Styrelsen

Esther Djupsund 

Hejsan!  Jag skulle härmed vilja visa mitt intresse inför nästa års styrelse. Jag är 25 år, ursprungligen från Åland och studerar för tillfället folkrätt för femte året. Mina tidigare erfarenheter av föreningsverksamhet är ordförande samt vice ordförande i Åländska Studentlaget, samt medlem i Jämställdhetsutskottet och suppleant till FSE:s fakultetsråd. Gällande kommunikation och evenemangsplanering så har jag även viss tidigare erfarenhet tack vare min praktik på Ålands Fredsinstitut där jag var med och ordnade det årliga Kastelholmssamtalen.  

Jag ställer upp till styrelsen eftersom jag vill vara med och hjälpa studeranden att få så positiva upplevelser som möjligt och trivas under sin studietid. Personligen så anser jag att styrelsearbetet är ett bra sätt att påverka och utveckla. Jag har även ett stort personligt intresse för välmående och jämlikhet och jag skulle gärna se utveckling för dessa specifika områden.  

De ansvarsområden som jag är främst intresserad av är posten gällande Socialpolitik samt posten för Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbeten.  

Adam Lahtinen

Hej!  Jag heter Adam Lahtinen och är 22 år gammal och hemma från Vasa. För närvarande studerar jag mitt tredje år till lärare inom småbarnspedagogik. Jag ser mig själv som en social och glad person. Under mitt första studieår gick jag med i min ämnesförening StuBi, och där har jag nu varit med i styrelsen i två år. Detta har gett mig många nya erfarenheter och fina minnen. Det är också det som har lett till att jag nu vill testa nya saker och utvecklas genom att söka in till ÅAS kårstyrelse.  

I min ämnesförening har jag nu under mitt andra år fungerat som ordförande. Detta har gett mig många nya upplevelser, samtidigt som det också har gett mig ny kunskap och varit väldigt lärorikt. Som ordförande har jag fått nya kunskaper inom ledarskap och planering. Vidare har jag också lärt mig att se alla i gruppen, och också att kunna arbeta utifrån de olika styrkor som finns inom gruppen. Jag har också tidigare fungerat som tutor. Förenings och styrelseverksamheten är alltså något jag värderar väldigt högt.  

Jag har erfarenhet av att arbeta i större grupper och värdesätter ett bra samarbete högt. Detta är också något som jag ser som en av mina största styrkor. Jag är också en öppen person och har alltid en positiv inställning. Samtidigt arbetar jag också bra individuellt. Jag är social och utåtriktad och med ett stort engagemang, vilket också har hjälpt mig inom mina år i styrelsen.    

Föreningslivet är något jag värnar mycket om, och jag tror att en plats i ÅAS styrelse skulle ge mig mycket, på samma sätt som jag också vet att jag kan bidra med något till styrelsen. Inom föreningarna arbetar vi för att göra studerandes vardagar lite bättre, och det är något jag också skulle vilja fortsätta jobba med i ÅAS, men med ännu större möjligheter att påverka. Som ordförande för min ämnesförening har jag själv sett hur viktigt det är med ett fungerande samarbete mellan ÅAS styrelse och ämnesföreningarna. Detta är också en av de viktigaste orsakerna till varför jag nu väljer att söka in till kårstyrelsen. Som styrelsemedlem vill jag jobba för en stark kommunikation mellan styrelsen och föreningarna, och fortsätta bygga på det arbete som redan görs. Jag vill också arbeta för att ÅAS skall få en större synlighet hos studeranden. Detta och min erfarenhet från föreningslivet gör att jag tror att styrelseposten studentkultur skulle passa mig väldigt bra. Styrelsen finns till för studeranden och jag vill se till att de alla studeranden får sin röst hörd.   

Demitra Ahlskog

Hejhej! 
Mitt namn är Demitra Ahlskog och jag är tredje årets offentlig förvaltning-studerande. Jag är hemma från Ekenäs och är (än så länge) 23 år gammal. Under 2021 har jag fungerat som högskolepolitiskt ansvarig i SF-klubben och varit aktiv inom SYY-Åbo. 

Jag ställer upp eftersom jag vill fortsätta bevaka studerandens intressen men på ett bredare plan än vad jag hittills har gjort. Jag ser det även som en möjlighet att utöka nätverket samt samarbeta med övriga studentkårer var man får chansen att lära sig mycket nytt. 
 
Jag är intresserad av posten studentkultur i första hand i och med möjligheten att utöka samarbetet med andra universitets studentkårer samt hålla kontakt till specialföreningar, men även posten som högskolepolitiskt ansvarig är någonting jag skulle vilja göra. 

Erik Östman

22 år, 3:dje årets kemi- och processteknikstuderande. Jag är en positiv, problemlösande, lagarbetare som har en hel del erfarenhet av intressebevakning, högskolepolitik och kommunikation. Jag tycker om att bygga upp och utveckla system som hjälper människor. Jag är bra på att få saker att hända – vare sig jag jobbar självständigt eller jag jobbar i team eftersom att jag analyserar problem noggrant, försöker lösa dem systematiskt och kommunicerar lösningen på lättförståeligt sätt till alla som berörs av problemet eller har direkta makten att fixa problemet. Jag tycker om att träffa nya människor, bygga samarbeten, förhandla fram lösningar eller överenskommelser och lyssna på människors berättelser. Jag har via förtroendeuppdrag erfarenhet av hur ÅA funkar, hur beslut fattas och hur man kan påverka besluten som studerande. Jag vill också vara öppen med att jag från och med 1.12.2021 till 31.1.2023 är anställd av Tekniska föreningen i Finland (TFIF) som studerandekontaktperson i Åbo och Vasa. Arbetstiden är totalt 1,5 månader (237 h), som i första hand fördelas över högskolornas läsår (september – maj). En del av arbetet utförs under kvällar och veckoslut. Jag ser inte mitt TFIF-arbete som ett hinder för att sitta i ÅAS-styrelsen – god tidsanvändning från min sida gör det möjligt. 

Jag har fått möjlighet att utveckla många av mina färdigheter i ovan nämnda områden via följande förtroendeuppdrag: Studentrepresentant i FNT-fakultetsråd 2021 – nuvarande Suppleant i ÅA:s valnämnd 2021 – nuvarande Kemistklubbens viceordförande 2021 (högskolepolitik- och gulisansvarig) Kemistklubbens sekreterare 2020 (protokollföring och infoansvarig) Suppleant I ÅAS-fullmäktige 2020-2022. (Ordinarie 2022-2024). Ordförande för Beväringskommittén vid Nylands brigad 2018-2019 Ordförande för Nykarleby Ungdomsfullmäktige 2017-2018. Medlem 2016-2019.

Varför ställer du upp: Jag vill vara med och bygga ett modernt, öppet, transparent och välfungerande ÅA med bättre kommunikation där alla studerande har det så bra som bara möjligt. Jag vill jobba för flexibla studier – alla studerande har olika livssituation och därför passar närvaro- eller distansstudier olika bra eller dåligt för olika människor. Det är viktigt att bra studiemodeller som studerande vill ha förs fram till ÅA. Flexibilitet och smidighet bör styra. Jag skulle vilja jobba för bättre kursfeedbacksystem vid ÅA med frågor som faktiskt är relevanta för studerande. Så att mer användbar data samlas in och ges till de som vidareutvecklar kurser och studiehelheter. Jag vill föra fram studerandes perspektiv och erfarenhet i alla beslutsprocesser som påverkar oss. Det är vi studerande som slutändan lever med alla utbildningsbeslut som fattas. Vi har en väldigt bra bild av vad som funkar, vad vi gillar, vad som inte funkar och vad vi inte gillar i strukturen på våra studier. Därför är det så viktigt att vi organiserar oss inom ÅAS så att vi på ett strategiskt sätt kan föra fram våra åsikter om våra studier så att vi studerande får det så bra som möjligt. Studerandes välmående har lidit under pandemin. Jag vill hjälpa de som haft det svårt. Utrymmen för studerande, mera resurser, effektivare användning av befintliga resurser och lättillgänglig info om hur man får hjälp är några av delarna i att lösa problemet. 

Vilka ansvarsområden är du intresserad av: Högskolepolitik eller socialpolitik. 

Lina Sjöskog

Hej!  

Mitt namn är Lina Sjöskog & jag studerar tredje året hälsovetenskaper, vårdvetenskap i Vasa.  

Frågor som jag brinner för och som även beskriver mig är fram för allt välmående. Som person är jag väldigt driven, positiv och framåtriktad. Jag har en god samarbetsförmåga, är flexibel och villig att lära mig nya saker. Jag är ansvarstagande och tar egna initiativ.  

Mina tidigare erfarenheter inom föreningsverksamhet har varit inom Ämnesföreningen för hälsovetenskaper, Vitalitas. Verksamhetsår 2020 fungerade jag som vice ordförande och har nu år 2021 fungerat som ordförande i styrelsen, vilket har varit otroligt lärorikt.  Utöver styrelsearbetet är jag även aktiv inom politiken i olika nämnder & utskott som främst berör hälsa & välmående. Jag ställer även upp i det kommande välfärdsområdesvalet som går av stapeln i Januari.  

Något jag även hoppas kårstyrelsen 2022 kommer lyfta upp, är hur vi ska få våra studeranden att rösta. Välmående & trygghet i studierna är en självklarhet som varje studerande ska inkluderas till. Genom att studerande röstar är det något som förblir en självklarhet, som utvecklas och framförallt kan förbättras.  Med mina tidigare erfarenheter har jag vana att bemöta människor vilket jag anser som viktigt  i alla lägen och speciellt som förtroendevald.  Att arbeta för att varje studerande ska ha en god studietid känns för mig viktigt. Därav är jag väldigt intresserad av följande ansvarsområden, socialpolitik & kommunikation. Detta är absolut inget som är fastspikat i sten, jag utmanar mig gärna själv och kan därför även tänka mig andra poster.  

Jag ser fram emot att få nya kunskaper och utvecklas, därför känner jag att kårstyrelsen skulle passa mig bra.  Som kollega i en styrelse är jag väldigt ansvarsfull, enkel att umgås med och har lätt för skratt. Tillsammans & genom att samarbeta kommer vi längst! 

Amanda Byskata

Hej! 

Jag är intresserad av att ställa upp till ÅAS styrelse. Jag är Amanda Byskata och är 21 år gammal. Jag är hemma från Petalax i Österbotten men har nu bott i Åbo i två år. Jag har i år fungerat som Statsvetenskapliga klubbens ordförande och har före det varit aktiv inom samma förening inom diverse utskott och kommittéer. Jag ställer upp eftersom jag vill jobba för studerandes bästa och jag vill göra det på en högre nivå och bredare plan. Studentkulturen och framförallt föreningarna har varit väldigt viktiga för mig och en av orsakerna till att jag valde att söka till Åbo Akademi från första början.

Jag ser det här som en bra möjlighet att få vara med och utveckla studentkulturen och samarbeta med föreningarna, andra högskolor och universitet och alla andra möjliga samarbetspartners. Jag har även under mitt år som SF-klubbens ordförande fått samarbeta med mycket med olika företag och har tyckt att det har varit mycket givande och det här skulle därför vara ett bra sätt att få fortsätta på det spåret och utveckla mitt kontaktnätverk. Jag är i första hand intresserad av posten Studentkultur men även posten Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete. 

Emma Andersson

Hej, jag heter Emma Andersson och jag studerar statskunskap på magisternivå. Jag har en kandidatexamen i litteraturvetenskap med biämnesstudier i kulturledning och hållbar utveckling. På fritiden utövar jag karate, spelar League of Legends och sträckkollar serier. Jag är även politiskt aktiv, både inom studierelaterade sammanhang och utanför studierna. Under året 2021 har jag fungerat som Miljöutskottets ordförande. Jag har även varit medlem i styrgruppen för hållbarhetsprojektet Stöd hållbarhet, hållbarhet stöder oss som har ordnats av FSF och åtta studentkårer. Jag skriver kolumner för ÅU och är djurrättsaktivist. Jag brinner för samhällspåverkan, och det är en av flera orsaker varför jag söker till kårstyrelsen 2022! Alla studeranden har rätt till att känna sig hörda och trygga vid universitetet.

Jag vill vara med och bidra till ett inkluderande och meningsfullt ÅAS. ÅAS uppgift är att bevaka studerandes intressen och även bidra till ett bättre studieliv. I samarbete med andra styrelsemedlemmar, vill jag föra fram frågor som är viktiga för studeranden. De poster jag är mest intresserad av är 1) socialpolitik och 2) högskolepolitik. Nationella frågor, välmående, jämlikhet och stadsrelationer är områden som jag anser som särskilt viktiga, här har jag även mest att ge. Studeranden mår fortfarande dåligt, också av andra orsaker än coronapandemins effekter. Högskolepolitik är en post där studierelaterade ämnen och nationella frågor behandlas. Jag är intresserad av politik och lär mig gärna mer om hur utbildningsfrågor förs fram. Jag vill gärna fungera som styrelsemedlem i ett utskott, speciellt Miljöutskottet, även öppen för Jämställdhetsutskottet. Jag söker till kårstyrelsen 2022 med ett öppet sinne och en önskan om lära mig nya saker. Att få vänner för livet är härligt, gärna så! 

Jessica Glader

Hej! 

Jag heter Jessica Glader och vill härmed anmäla mitt intresse för ÅAS styrelse 2022. Bifogat hittar ni en bild på mig. 

Jag är hemma från Korsholm och studerar redovisning med biämnet hållbar utveckling, för tillfället håller jag på med min Pro Gradu avhandling som förväntas bli klar till julen 2022. Förutom Gradun jobbar jag lite på sidan om, bland annat vid Kåren på diverse tillställningar. 

Jag har länge varit aktiv inom Österbottniska Nationen, bland annat satt jag i styrelsen 2017 och 2018 samt var Årsfestmarskalk 2019. Hösten 2019 åkte jag på utbyte ett halvår till Amsterdam och när jag kom tillbaka aktiverade jag mig igen i olika kommittéer inom ÖN. 

Förutom ÖN har jag före studietiden varit väldigt aktiv inom flera olika föreningar, bland annat Röda Korset, Karperö Ungdomsförening och Finlandssvenska Scouterna. Jag trivs som bäst när jag får vara involverad i föreningslivet och aktivt delta i planerandet av evenemang och övrig verksamhet. Detta är en av orsakerna till att jag vill ställa upp i ÅAS styrelse, men jag vill även vara med och se till att återgången till en mera normal vardag sker så smidigt som möjligt, både för studierna och studielivet. 

Det ansvarsområde som intresserar mig mest är studentkulturen, att få upprätthålla studenttraditioner och ordna nya evenemang för både gulnäbbar och äldre studeranden är för mig det roligaste inom föreningslivet. Det är även en viktig del för studerandenas välbefinnande och hjälper till med knytandet av kontakter. 

Rudolf Tommos

Jag är 23 år och är hemma från Helsingfors, den här hösten började jag mitt femte studieår och jag studerar folkrätt. Under studietiden har jag engagerat mig i SF-klubbens verksamhet genom att sitta i diverse kommittéer och för tillfället delar jag på ordförandeskapet i SF-klubbens historkkommitté. Kommittéen har som uppgift att revidera/skriva en ny historik. Under våren gjorde jag en utbytestermin i Stellenbosch i Sydafrika. 

Jag ställer upp som styrelsekandidat eftersom jag intresserat mig för intressebevakning och tycker att arbetet verkar riktigt intressant och givande. Som styrelsemedlem har man en viktig roll i att arbeta för studerandes bästa och det är jag intresserad av att göra. För mig känns det som en passlig tid att ansöka nu under mitt femte år vid ÅA eftersom jag börjar förstå vad som krävs utav ÅAS styrelse. I dagsläget är jag mest intresserad av posterna Högskolepolitik och Socialpolitik, de två posterna innefattar områden som intresserar mig. Att jobba med studierelaterade frågor, eller att jobba för studerandes välmående är båda väldigt viktiga.