Skippa navigering

Intervjufrågor till kandidaterna

Nyhet — 25.11.2021

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola onsdagen 1.12, dvs kvällen innan fullmäktigemöte 1/22.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras; ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer kandidaterna att få handskas med!

Presidiet

 1. Varför ställer du upp som FO och varför skulle just du vara en bra sådan/Varför vill du sitta i presidiet?  
 2. Vad är FO:s roll i studentkåren och studentkårsrörelsen, enligt dig? 
 3. Vad tycker du man ska göra för att förbättra arbetet för ett fullmäktige på två orter? 
 4. Kårobligatoriet har varit på tapeten under de senaste åren. Förklara och motivera din åsikt gällande automationsmedlemskapet. Hur anser du att ÅAS kan och ska påverka i frågan? 
 5. Fullmäktigemötena har en tendens att vara långa och utdragna. Hur skulle du aktivera och effektivisera fullmäktigemötena? 

Utöver dessa frågor kommer ytterligare två mysteriumfrågor att ställas på mötet. Spännande!

Vice ordförande för ekonomidirektionen

 1. Vad ser du att din roll skulle vara som vice ordförande för ekonomidirektionen och varför skulle just du vara en bra sådan? 
 2. Nämn två tjänster som du tycker ÅAS borde erbjuda som vi inte gör idag.  
 3. ÅAS bägge kårhus har funnits till för dess medlemmar. Vilken funktion ska kårhusen ha idag och i framtiden, enligt dig? 
 4. Vad är den största utmaningen som ÅAS kommer att ha under de kommande två åren?  

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Pirrigt!

Styrelsen

Ordförande

 1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en ordförande och varför skulle just du vara en bra sådan? 
 2. Hur ser du på att arbeta på två verksamhetsorter?  
 3. Kårobligatoriet har varit på tapeten under de senaste åren. Förklara och motivera din åsikt gällande automationsmedlemskapet. Hur anser du att ÅAS kan och ska påverka i frågan? 
 4. Två styrelsemedlemmar i din styrelse har svårt att komma överens och samarbeta, vad gör du åt saken? 
 5. I de senaste valen inom ÅAS har röstningsprocenten varit låg, och konkurrensen om styrelseposter har varit liten. Hur skall ÅAS gå tillväga för att stärka de valdas mandat och få studenter engagerade i kårverksamhet, samt väcka intresset för kårens verksamhet?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Kusligt!

Övriga styrelsen

 1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelsemedlem och varför skulle just du vara en bra sådan? 
 2. Tycker du att studentkåren borde bli mer synlig för kårmedlemmarna? Om ja, på vilket sätt?  
 3. Hur ser du att arbeta på två verksamhetsorter?  
 4. Varför vill du vara med i studentkåren och vad är dina mål med arbetet i styrelsen? 

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Rysligt!