Skippa navigering

Kandidaterna till förtroendeuppdrag

Nyhet — 21.4.2023

Onsdagen den 3.5.2023 håller fullmäktige sitt 5/23 möte och väljer, bland annat, vice ordförande till ekonomidirektionen. Nedan listas den kandidat som hittills har meddelat att de ställer upp. Om du ännu är intresserad av att ställa upp har du möjlighet att göra det under fullmäktigemötet.

Kandidaten intervjuas på fullmäktiges aftonskola, måndagen den 24.4. En del av intervjufrågorna är redan publicerade, kolla in dem här!

Uppställd är:

Vice ordförande för ekonomidirektionen

  • Felix Wuorio

Vice ordförande för ekonomidirektionen

Felix Wuorio

Hej!

Mitt namn är Felix Wuorio och jag ansöker om att bli ekonomidirektionens vice ordförande för resten av mandatperioden 2022-2023. Jag studerar ekonomi på magisterskedet med redovisning som huvudämne och finansiell ekonomi som biämne. Tidigare har jag fungerat som Merkantila Klubbens skattmästare och varit medlem i MK:s ekonomiutskott i fyra år. Jag har suttit som suppleant i kårfullmäktige 2020-2021 och ordinarie 2022-2023. Jag har även 1,5 års arbetserfarenhet inom bokföring och ekonomistyrning.

Jag ställer upp i valet till ekonomidirektionen eftersom jag vill fortsätta jobba för studentkåren och utveckla mitt eget kunnande ytterligare. Jag vill bidra till att studentkåren sitter på en ekonomiskt bra grund även i framtiden. Jag värdesätter att studerandes röst blir hörd, och jag känner att jag med min erfarenhet kan bidra till det.

Jag anser att mina tidigare erfarenheter kan bidra till ekonomidirektionen och studentkårens verksamhet, både i Åbo och Vasa. Jag är van vid att diskutera ekonomistyrning och känner till hur olika beslut påverkar ekonomin och verksamheten i längden. Till exempel inom MK:s ekonomiutskott diskuteras ofta aktuella ärenden som berör budgetar, bokslut och placeringar. Jag anser att jag har den förståelse för att driva en organisation, som behövs för uppgiften.