Skippa navigering

Intervjufrågor till kandidaterna

Nyhet — 21.4.2023

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola måndagen 24.4 och väljer ny viceordförande för ekonomidirektionen på sitt 5/23 möte onsdagen den 3.5.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras; ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer kandidaterna att få handskas med!

  1. I vilken riktning skulle du vilja föra Ekonomidirektionen?
  2. Vilken roll tycker du att transparens och öppenhet spelar i hanteringen av studentkårens ekonomi?

Utöver dessa kommer ytterligare två frågor att ställas, vilka det är får kandidaterna veta först på mötet!