Skippa navigering

Kandidaterna till förtroendeuppdrag

Nyhet — 24.11.2022

Torsdagen den 1.12.2022 håller fullmäktige sitt 1/23 möte och väljer bland annat, kårstyrelsen, ordförande till ekonomidirektionen, medlem till ekonomidirektionen samt fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden.

Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Ifall du ännu funderar på att ställa upp så hinner du ännu! Skicka in din ansökan till lina@studentkaren.fi eller rudolf@studentkaren.fi.

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, onsdagen den 30.11. En del av intervjufrågorna är redan publicerade, kolla in dem här!

Kandidaterna

Presidiet

Jonne Kunnas
Ines Latvala

Ekonomidirektionens ordförande

Samuel Skrifvars
Johnny Nykvist
Casimir Ruohomaa

Medlem i ekonomidirektionen

Rasmus Kupi
Alex Nygård

Styrelseordförande

Casimir Ruohomaa
Nicolina Nordman
Adam Lahtinen
Moa Enberg

Styrelsemedlem

Kajsa Viitamäki
Amanda Byskata
Casimir Ruohomaa
Noomi Talvio

Presidiet

Jonne Kunnas

Jag ställer upp i fullmäktige för att jag har ett intresse att driva ÅAS mot en modern riktning. Jag har varit med i presidiet tidigare och vill gärna vara med pånytt. Jag har intresse att vara fullmäktige ordförande för kommande året. Jag tycker om att leda och dra i trådar för att utveckla verksamheten vidare.
Under mina studieår har jag medverkat i både ÅAS specialföreningar och fackförbundsföreningen FLOp (Farmasialiiton Opiskelijat). Jag har varit bl.a. ordförande, årsfestmarskalk, viceordförande, värd, kassör, medlem i en styrelse och aktiv i flera utskott samt varit viceordförande för ÅAS fullmäktige.

Ines Latvala

Kort beskrivning av dig själv!
Jag är en 21-årig tredje årets studerande som studerar på FSE. Mera specifikt studerar jag statskunskap och offentlig förvaltning. Under min studietid har jag varit aktiv i Nyländska Nationen som Prokurator (vice ordförande) 2021 och Kurator (ordförande)2022 även årsfestmarskalk 2022 & 2023. 2021 satt jag även i Teologiska studentföreningens styrelse som sekreterare. I år har jag fungerat som vice ordförande för ÅAS valutskott och som gruppordförande för DRV. Jag sitter också som suppleant för tillfället i unikollegiet, men torde bli vald till ordinariemedlem då min ordinarie representant utexamineras. Före min studietid har jag varit aktiv tre år i Raseborgs ungdomsfullmäktige (Sekreterare 2017, Raseborgs bildningsnämds representant 2018 samt ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige år 2019). I gymnasiet var jag även aktiv i studentkåren som vice ordförande, ordförande och medlem jämlikhetsutskottet.

Varför du ställer upp?
Jag ställer mig till förfogande till fullmäktigeordförande för att jag gillar utmaningar. Att fungera som ”talman” för fullmäktige skulle vara en superintressant och lärorik upplevelse som ändå skiljer sig från styrelsearbete och att till exempel leda styrelseverksamhet. Jag ser fram emot att utveckla mina förmedlings- och ledarskapskunskaper. Eftersom jag har lång erfarenhet och goda kunskaper inom liknande uppgifter ser jag mig vara lämplig för uppdraget. Slutligen vill jag poängtera att jag under mina tidigare uppdrag lärt mig vara ansvarstagande, organiserad och anpassningsbar.

Ekonomidirektionen

Samuel Skrifvars

Hej, jag heter Samuel Skrifvars, tredje årets redovisningsstuderande inom Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Jag är målmedveten, energisk och samvetsgrann. Under det här året har jag fungerat som ekonimiansvarige i Merkantila Klubben rf där jag handhatt och förvaltat ekonomin för den största ämnesföreningen vid ÅA. Till mitt uppdrag har förutom bokföring, även omfattat skötseln av Merkantila Klubbens investeringar och fonder.

Det långsiktiga förvaltandet av egendom intresserar mig eftersom man genom den hjälper till att utveckla och upprätthålla ÅAS långsiktiga verksamhet. Jag vill vara med i de här diskussionerna och på ett sätt bidra till ÅAS verksamhet. Förvaltningen baserar sig även mycket på diskussioner, utvärderingar och reflektioner. Jag hoppas genom de här delmomenten kunna även lära mig själv mera om ekonomiförvaltning på ett allmänt plan.

Jag söker till ordförande för ekonomidirektionen.

Johnny Nykvist

Jag ansöker om att få fortsätta som ekonomidirektionens ordförande för den kommande mandatperioden. Jag blev vald som EDO nästan mitt i en mandatperiod och känner att jag har betydligt mera att ge på den posten än vad jag nu kunnat under lite på ett år. Det har varit ett av de mest intressanta uppdrag jag har fått åta mig och jag tycker att jag som EDO har utvecklats som människa och uppdraget har gett mig många värdefulla insikter och erfarenheter. Det vill jag också ge tillbaka till Studentkåren och EDO-posten. Jag vill ställa upp för en hel mandatperiod för att kunna skapa en årsklocka och en så heltäckande dokumentation över posten som jag kan lyckas åstadkomma. Det saknas i nuläget både och, vilket gör det svårare att stiga in på posten än vad det skulle behöva vara. Studentkårens VD stöder tacknämligt EDO till fullo, men desto mera proaktiv EDO kunde vara i sitt uppdrag, desto smidigare tror jag att arbetet inom ED skulle löpa. Det vill jag jobba för under kommande mandatperiod om jag blir omvald. Delvis skulle det också vara ett stort nöje för mig att få implementera det strategiarbete som ED har gjort under hösten för de kommande två åren för Studentkåren; såväl gällande fastigheter som placeringar.

På det personliga planet studerar jag på magisterprogrammet i offentligt ledarskap, och har från tidigare en FM-examen i allmän historia med nationalekonomi och företagsekonomi som biämnen. Jag jobbar delvis som koordinator på ÅA och delvis som ”styrelseproffs” inom både privata och tredje sektorn. I flera av mina ordförandeskap har jag numera förmansuppgifter för anställda och jag sitter även i ett fastighetsaktiebolags styrelse som äger och förvaltar fastigheter i centrala Åbo. Jag håller även smått på med aktieplaceringar och har tidigare suttit som styrelseordförande, och i investeringsnämnden, för understödsföreningen Brahe Ärkedjäknar r.f. som förvaltar en betydande aktieportfölj. Jag tycker mig ha lätt att greppa stora helheter, utan att tappa fokus på viktiga detaljer, och jag har utvecklat ett stort intresse för fastigheter och placeringar vilket jag upplever som en viktig egenskap för posten som EDO. Jag tycker om att få arbeta i motiverade team, men kan även utan problem ta självständigt ansvar; för såväl arbete som uppdrag. Jag känner mig mycket motiverad för posten som EDO, och jag hoppas att fullmäktige anser att jag gjort ett rimligt arbete så här långt, oavsett om jag blir återvald eller inte.

Casimir Ruohomaa

Jag heter Casimir Ruohomaa och jag söker till ekonomidirektionens ordförande. Jag studerar kemi- och processteknik för femte året samt fysik för tredje året. Jag har ett stort intresse för ekonomiska frågor och jag har tänkt att inrikta mina tekniska studier mot industriell ekonomi. Jag är allmänt intresserad av ekonomi, men speciellt av ekonomiskt beslutfattande och ekonomisk förvaltning.

Studentkårens ekonomidirektion ansvarar för långsiktig planering av ÅAS ekonomi. Och på lång sikt måste vi säkerställa ÅAS ekonomiska stabilitet och fortsatta möjligheter att erbjuda bra tjänster samt bra utrymmen för våra medlemmar.

Jag har varit aktiv styrelsemedlem i flera specialföreningar i ÅAS samt i fackförbundet teknikens akademiker TEK, så jag har samlat en bra översikt, om hur man leder organisationer och hur man gör beslut även i svåra situationer. Jag skulle beskriva mig själv som en aktiv lyssnare samt en brobyggare mellan människor, så jag tycker att jag vore ett bra alternativ för ekonomidirektionens ordförande.

Medlem

Rasmus Kupi

Jag, Rasmus Kupi ställer mig till förfogande för att representera studerande i ekonomidirektionen vid Åbo Akademis studentkår. Tack vare att mitt huvudämne är nationalekonomi, har jag en bra grund för att förstå det arbete man gör i ekonomidirektionen. Därtill har jag deltagit i flertalet möten i ED under mitt år som fullmäktigeordförande i år (2022), och jag har aktivt följt med den arbetsinsats ekonomidirektionen gör. Det har gett mig en god inblick i ED:s arbete och jag tror att jag skulle kunna bidra med kunskap om studerandes behov inför nästa två kalenderår, som mandatperioden består av.

Därtill har jag varit högskolepolitiskt ansvarig i SF-Klubben under 2022, det har gett mig goda insikter i vilka prioriteringar som är viktiga för studerande gällande exempelvis fastighetsfrågor, studierelaterade ärenden och andra saker. Jag är säker på att jag kunde ge ett brett perspektiv och representera både Åbo och Vasa, eftersom jag har tät kontakt till studerande i Vasa och besöker också orten ofta, trots att min huvudsakliga bostadsort är Åbo.

Alex Nygård

Hej, Jag är en tredje årets studerande på kemi och processteknik. Före jag inledde mina KPT studier så studerade jag även till farmaceut i tre år här vid Åbo Akademi. Med andra ord inledde jag i höstas mitt sjätte år i ÅA. Under mina år som aktiv studerande vid ÅA har jag flera gånger blivit indragen i föreningsverksamhet som medlem i olika föreningar, utskott och styrelser. Är för tillfället teknologkommissionsföreningens sittande ekonomiekommissarie med huvudansvaret över föreningens ekonomi. När jag inte arbetar eller studerar spenderar jag min tid på gymmet eller framför datorn. Har på senaste tiden även återupptäckt simning efter en ”lite” förlängd paus som startade pga. Covid restriktionerna. Jag kan även hittas i Vasa någon helgdag om man besöker receptdisken vid något av centrumets apotek.

Varför du ställer upp?
Har dragit nytta av kårens tjänster och utrymmen ett otaliga gånger under min studietid och jag vill ta del av att uppehålla den här möjligheten för framtida studeranden. Det här är speciellt viktigt i dagens läge då inflationen och stigande kostnader håller på att springa förbi studerandens inkomster och stöd. Möjligheten att även kunna ta del i utvecklingen av kårens tjänster är lockande, och jag hoppas att jag kan lära mig mycket av en möjlig tjänst i ED.

Styrelsen

Casimir Ruohomaa

Jag är Casimir Ruohomaa, 25 år gammal och studerar kemi- och processteknik samt fysik. Jag är från Toijala i södra Birkaland. Jag har varit föreningsaktiv en stor del av min studietid, i både ÅA specialföreningar samt fackförbundet Teknikens akademiker TEK. I TEK har jag varit medlem i Nuorten valiokunta samt suppleant i fullmäktige. I ÅA specialföreningar har jag varit styrelsemedlem i Fysikerföreningen Quantum i 2 år, samt viceordförande i Åbo teknologernas takförening Teknologkommissionsföreningen rf i 2 år, samt suppleant till ÅAs universitetkollegiet från början av 2022 framåt.

Jag skulle beskriva mig som brobyggare mellan föreningar och människor. Jag försöker vara en positiv problemlösare som löser problem systematisk och försöker komma till en lösning som är bäst för alla.

Fast min erfarenhet i specialföreningar har haft mer att göra med studentkultur, har jag mycket intresse för intressebevakning. Och att få vara med och påverka saker inom ÅA. Speciellt intresse har jag att säkerställa att det finns tillräckliga studieutrymmen för studeranden inom ÅA. Speciellt när ÅAs nya fastighetsstrategi börjar påverka studieutrymmen som finns, så krävs det stark intressebevakning från styrelsen. Också tillräckliga utrymmen för specialföreningsverksamhet måste säkerställas.

Efter coronan har mer flexibla möjligheter att delta i undervisningen uppkommit, och gjort studier lättare att göra på distans. Fast kurser som ges i hybridform har stora möjligheter, måste det säkerställas att det är möjligt att delta på undervisning också på plats, samt att kurserna ordnas så att deras arbetsbelastning motsvarar studiepoängen som fås. Också när studieplaner förnyas måste det övervakas att kraven till arbetslivet uppfylls, samt att även en akademisk karriär eller vidareutbildning vid andra universitet är möjlig.

Jag ställer upp för studentkårens styrelse för att jag har intresse för intresseövervakning och vill påverka saker som påverkar hela ÅA och ÅAs studeranden flera år framåt. Under studietiden har jag sett saker som kunde förbättras och saker som redan är bra och vi vill hålla fast vid. Jag har varit aktiv också inom fackförbundet, och har haft en fin möjlighet att diskutera med teknologer och naturvetare från olika orter om högskolepolitik och studentkultur.

Jag är mest intresserad av posterna högskolepolitisk ansvarig samt styrelseordförande.

Nicolina Nordman

Hej! Mitt namn är Nicolina Nordman och jag ställer upp till posten styrelseordförande 2023. Jag är 24 år gammal och är ursprungligen hemma från Kristinestad. Jag studerar samhällsvetenskaper med nationalekonomi som huvudämne för femte året.

Jag ställer upp till styrelsen eftersom jag vill påverka studerandes vardag mot det bättre. Detta har jag varit intresserad av under hela min studietid, både inom min egna ämnesförening men också Kåren och ÅA. Inom SF-klubben har jag varit aktiv i olika kommittéer och källarrådet, samt fungerat som styrelseordförande år 2019. År 2020-2021 satt jag med i kårfullmäktige samt fungerade som ordförande för jämställdhetsutskottet första året det var aktivt. Inom ÅA har jag fungerat som studentrepresentant vid fakultetsrådet för FSE.

Alla dessa uppdrag har varit lärorika på olika sätt. Genom förtroendeuppdrag lär man sig att ta ansvar och samarbeta, men man inser också att ingenting kommer gratis. Uppdragen har lärt mig att om inte studeranden lobbar för sina intressen kommer ingen annan heller att göra det. Under kommande år med riksdagsval och fortsatt arbete med fastighetsplanen är det extra viktigt att ÅAS är med och gör studeranden hörda.

Utöver de aktuella händelserna skulle min viktigaste prioritering som styrelseordförande vara studerandes välmående. Förtroendeuppdrag ska inte leda till utbrändhet, varken i föreningar, nationer eller på studentkåren. Detta är något jag vill sätta mera fokus på under utbildningar för specialföreningar och genom evenemang som ordnas. Jag vill också jobba för mer synlighet och bättre marknadsföring. ÅAS kan göra sig mer synlig både på campus och sociala medier. Ökad synlighet kan sänka tröskeln för studerande att ta kontakt i frågor och problemsituationer, vilket i slutändan leder till bättre intressebevakning. För att öka insynen i vad studentkåren håller på med kunde man vara aktivare på sociala medier. Jämlikheten mellan Vasa och Åbo är också en hjärtefråga för mig. Vi är en studentkår som ska vara lika aktiv och närvarande oavsett vilken ort man studerar på. Det här vill jag ska synas ännu mera i studentkårens och styrelsens arbete.

Adam Lahtinen

Hej! Mitt namn är Adam Lahtinen och jag ställer mig härmed till förfogande som ÅAS styrelseordförande. Kortfattat om mig så är jag 23 år gammal och hemma från Vasa. jag studerar just nu fjärde året småbarnspedagogik på FPV i Vasa. I framtiden vill jag jobba med administrativa uppgifter inom pedagogiken, och på kort sikt vill jag fortsätta att arbeta för studerandes rättigheter och göra vardagen lättare för alla som studerar vid Åbo Akademi. Under de senaste åren har jag varit föreningsaktiv som bla. ordförande för min ämnesförening. Under detta år har jag suttit med i kårstyrelsen med ansvarsområdena studentkultur och internationella ärenden. Jag ser det därför som ett naturligt steg att nu ansöka till ordförandeposten.

Under året som gått har jag fått en bra inblick i vad som pågår inom studentkåren, inom universitet och på nationell nivå. Jag har också under året som gått varit studeranderepresentant. Uppdragen som studeranderepresentant och styrelsemedlem har gjort att jag har fått en stor förståelse för vad som pågår i både Åbo och Vasa, och som jag tror kan vara till stor nytta i framtiden. Under året har jag ytterligare fått lära mig att arbeta under stress, och vad det innebär att arbeta med många olika saker på samma gång. Jag ser mig själv som en utåtriktad person, som också ser individen i gruppen. Jag vill att alla i en styrelse ska känna sig bekväma i vad de gör, och att alla får arbeta utifrån sina egna styrkor. Jag ser mig själv som en person som fungerar bra tillsammans med människor, och kan leda arbetet för en grupp, liksom som för en individ. Att vara tydlig i kommunikationen är något jag ser som viktigt då man är flera personer som arbetar tillsammans, och något som jag ser som en styrka hos mig själv. En tydlig kommunikation, och där alla får komma med åsikter och ideér underlättar också lösningen av de flesta problem. Jag tycker det är viktigt att man vågar sätta ambitiösa mål att arbeta mot: På samma sätt vill jag inte se det som ett misslyckande om man inte når dessa mål, utan som ett steg på vägen mot att lyckas med det.

Vi står för ett väldigt intressant och viktigt år för studentkåren, med två viktiga val i form av riksdagsvalet och kårvalet. Vi lever i en underlig tid, och nu om någonsin är det viktigt att vi får vara med och påverka, och kan föra fram studerandes åsikter inför riksdagsvalet! Här ser jag också stor potential i det faktum att vi befinner oss på två olika orter, och därför har ännu större möjligheter att vara med och påverka i de frågor som berör studeranden. I kårvalet vill jag nå ett högre valdeltagande än vad det någonsin har varit tidigare. Ett högre valdeltagande ser jag som ett tecken på en starkare och mer enad studerandekår, som har än mer påverkningsmöjligheter.

Under kommande år vill jag speciellt jobba med att ännu bättre inkludera internationella studeranden i studentkårens verksamhet, fortsätta det goda samarbetet med föreningarna, se till att lunchpauserna förlängs och att studentlunchen inte blir dyrare, samt att fortsätta lobba för en förändring i finansieringsmodellen för universiteten. Vi måste också aktivt fortsätta arbeta med studerandes välmående på samma sätt som vi gör idag. Inom takorganisation FSF (Finlands Studentkårers Förbund) vill jag också fortsätta att arbeta för svenskans ställning och trygga en tvåspråkig kommunikation.

Jag ser det mitt arbete inom studentkåren som enbart påbörjat, och jag vill under nästa år fortsätta det arbete som jag har fått ta del av under detta år. Jag har ett stort engagemang inom frågor som rör studerande, oavsett vilken nivå frågan eller problemet ligger på. Då chansen att få vara med och påverka ges, vill jag vara med och ta vara på den.

Moa Enberg

Kort beskrivning:
Jag heter Moa Enberg och är femte årets studerande vid religionsvetenskap med psykologi som biämne. Under året 2022 har jag befunnit mig på utbyte i Aarhus, Danmark. Jag har varit aktiv i styrelser och utskott sedan jag började studera på ÅA, en av mina första styrelseuppdrag var som sekreterare för Humanistiska Föreningen, och från och med det styrelseåret så fastnade jag i föreningsverksamheten och dess gemenskap. Jag har väl setts lite överallt på universitetet, har gillat att vara bland människor och där det händer. Gillar att prata med folk och att lära känna nya personer, vare sig de blir livslånga vänner eller personer som jag endast ser i studiesammanhang.

Varför jag ställer upp:
Jag ställer upp i kårstyrelsen eftersom jag gärna skulle vilja se en mer administrativ sida av föreningsverksamheten. Har funderat på att söka till kårstyrelsen flera år men har alltid varit aktiv i andra föreningar samtidigt och nu i år när jag befunnit mig i Danmark var det inte heller möjligt. Tänker därför att det nu är dags att söka och se om jag skulle ha en chans. Har som sagt suttit i tidigare styrelser, både som ordförande och med andra förtroendeuppdrag, men känner att det är dags för en lite större utmaning. Skulle vilja påverka universitetet på ett annat sätt, för det känns som att kårstyrelsen även är den styrelse som har tätast kontakt till Åbo Akademis ledande organ och därför även har en större möjlighet att från insidan representera studerande. Under de senaste åren har det även varit speciellt mycket som hänt på universitetet, som jag anser att studerande ska få vara med och påverka, eftersom det ju är främst studerande som vistas på campus. Jag tycker det är viktigt att studerande har en röst och vågar säga sin åsikt om hur saker sköts, vilket även är en orsak till att jag söker till kårstyrelsen, eftersom det trots allt är den styrelse som har möjlighet att påverka på största möjliga vis.

Vilka ansvarsområden är jag intresserad i?:
Har funderat länge på vilken styrelsepost jag faktiskt skulle vilja söka till, och efter många funderingar kom jag fram till att det nog är styrelseordförande som verkar mest spännande. Satt som styrelseordförande i både Humanistiska Föreningen och i Hangö Gillet under 2021. Redan då var jag medveten om att det var ett väldigt stort ansvar, speciellt med tanke på alla förändringar som diskuterades då. Det var många gånger som medier hörde av sig och frågade om min åsikt om saker som på ett eller annat sätt påverkade studenter. Jag var då väldigt mån om att försöka föra fram en stark åsikt, men samtidigt komma ihåg att jag representerar en hel förening, eller en hel fakultet. När jag satt som ordförande märkte jag av att det ju är den styrelsepost som utomstående kanske främst har kontakt med, och trots att det var ett ansvar att svara på ett sätt som kan representera så mångas åsikt som möjligt, så kände jag då att det var den styrelsepost som hade mest påverkan i vad som skedde på universitetet. Eftersom jag var osäker på vilken styrelsepost som skulle passa mig bäst eller som skulle vara mest intressant, känner jag även att styrelseordförande passar bäst. Det förtroendeuppdraget ger ju en liten inblick i alla styrelseposter, samtidigt som man håller kontakten till de ledande organen vid akademin. Ordförandeskapet verkar helt enkelt som det mest självklara valet av styrelseposter.

Kajsa Viitamäki

Jag heter Kajsa Viitamäki och jag är intresserad att ställa upp i kårstyrelsen 2023!

Jag studerar engelska och har avlagt filosofi som långt biämne, och i september 2022 fick jag ut min kandidatexamen och studerar nu engelska på magisternivå. Jag studerar också pedagogik för att bli ämneslärare då jag blir stor! Ända sedan jag började studera 2019 har jag varit föreningsaktiv, bland annat som sekreterare och ordförande i Humanistiska Föreningen och som utskottssmedlem i FSLF:s åboutskott. Jag är således mycket intresserad av styrelse- och föreningsarbete, och mina vänner säger jag är pålitlig, initiativtagande och noggrann med ett gott helhetstänk.

Jag ställer upp i kårstyrelsen för att jag är intresserad av styrelsearbetet på en större skala, och jag bryr mig mycket om att vårt universitet ska vara så bra som möjligt.

De ansvarsområden som intresserar mig mest är studentkultur och socialpolitik.

Amanda Byskata

Jag heter Amanda Byskata, jag är 22 år gammal och studerar folkrätt för fjärde året. Jag är hemma från Petalax i Österbotten (ca 40 km från Vasa) men har bott i Åbo i snart 4 år.

Jag har varit föreningsaktiv sedan 2014 och har en bred erfarenhet från olika föreningar och förtroendeuppdrag både inom och utanför Åbo Akademi. Vid Åbo akademi har jag varit aktiv i SF-klubben sedan min studiestart 2019. I SF-klubben har jag har varit med i alla utom tre utskott och fungerade 2021 som styrelseordförande. Jag har även varit aktiv i Österbottniska Nationen som medlem i Abikommittén, Årsfestkommittén och som sångledare. Inom ÅAS har jag fungerat som suppleant i kårfullmäktige, ordförande för miljöutskottet och chefredaktör för Errores. Jag sitter för tillfället som studentrepresentant i Examensnänden för Åbo Akademi och som studentrepresentant för FSE i utbildningsstrategiska rådet. Mina tidigare erfarenheter utöver de från Åbo är att ha varit medlem i Malax ungdomsfullmäktige, medlem i Petalax UF:s nöjesutskott och ungdomsutskott och varit aktiv inom Petalax hembygdsförening r.f. som marknadsföringsansvarig 2020-2022.

Jag ställer upp som kandidat till styrelsen eftersom mina erfarenheter gör att jag tror att jag skulle vara ett gott tillskott till styrelsen och eftersom jag tror att jag skulle göra ett bra jobb. Om jag blir invald kommer jag att göra mitt bästa för att jobba för alla studerande, föreningar. Jag har redan en del saker jag funderat på och ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen diskutera hur vi kan stärka ÅAS och göra det till en studentkår som alla studerande kan vara stolta att höra till. Vi står inför många utmaningar nästa år men jag tror att vi tillsammans kan lösa dem.

Jag är främst intresserad av posten som ansvarig för studentkultur eller internationella ärenden men kan även se mig ha andra ansvarsområden. Detta eftersom jag har bred erfarenhet från speciellt evenemangsplanering, marknadsföring, grafisk design och företagssammabete. Jag har också erfarenhet från nationella intressebevaknings och student organisationer såsom SYY, YKA och SYL. Jag ordnade bland annat ÅAS välmåendevecka som en del av SYL:s hållbarhetsprojekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet, vilken ordnades på engelska för att också kunna locka internationella studerande. Jag har även varit ansvarig för att marknadsföra och planera Petalax hembygdsförenings sommarteater Bykiston som årligen besöks av ca 3000-4000 personer.

Mina erfarenheter gör mig till en god kandidat. Jag har planerat och ordnat evenemang för folk mellan 3 och 93 år, för mellan 4 och 4000 personer och både mer seriösa och mindre seriösa evenemang. Jag har lärt mig organisera, leda och samarbeta samt se till både mindre detaljer och större helheter.

Från att ha varit aktiv i min ämnesförening, nationer, ÅAS och ÅA har jag fått en god inblick i hur organisationen fungerar och jag anser mig därför ha de kunskaper som krävs som ÅAS styrelsemedlem. Jag kan naturligtvis inte allt men jag kan en hel del och ser fram emot att få lära mig mer samtidigt som jag tillämpar de kunskaper jag har med mig från tidigare.

Mina mål med att vara med i styrelsen är att få göra det jag älskar mest; att få ordna roliga evenemang, samarbeta med föreningarna och internationella studerande och öka deltagande i ÅAS. Jag kommer även starkt jobba för välmående eftersom det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas att jag får många roliga erfarenheter och lär känna många nya människor och får testa på nya saker. Jag ser också framemot att få jobba i både Åbo och Vasa. Framförallt är mitt mål att få jobba med och för studerande och med min styrelse och ha otroligt roligt.

Casimir Ruohomaa

Jag är Casimir Ruohomaa, 25 år gammal och studerar kemi- och processteknik samt fysik. Jag är från Toijala i södra Birkaland. Jag har varit föreningsaktiv en stor del av min studietid, i både ÅA specialföreningar samt fackförbundet Teknikens akademiker TEK. I TEK har jag varit medlem i Nuorten valiokunta samt suppleant i fullmäktige. I ÅA specialföreningar har jag varit styrelsemedlem i Fysikerföreningen Quantum i 2 år, samt viceordförande i Åbo teknologernas takförening Teknologkommissionsföreningen rf i 2 år, samt suppleant till ÅAs universitetkollegiet från början av 2022 framåt.

Jag skulle beskriva mig som brobyggare mellan föreningar och människor. Jag försöker vara en positiv problemlösare som löser problem systematisk och försöker komma till en lösning som är bäst för alla.

Fast min erfarenhet i specialföreningar har haft mer att göra med studentkultur, har jag mycket intresse för intressebevakning. Och att få vara med och påverka saker inom ÅA. Speciellt intresse har jag att säkerställa att det finns tillräckliga studieutrymmen för studeranden inom ÅA. Speciellt när ÅAs nya fastighetsstrategi börjar påverka studieutrymmen som finns, så krävs det stark intressebevakning från styrelsen. Också tillräckliga utrymmen för specialföreningsverksamhet måste säkerställas.

Efter coronan har mer flexibla möjligheter att delta i undervisningen uppkommit, och gjort studier lättare att göra på distans. Fast kurser som ges i hybridform har stora möjligheter, måste det säkerställas att det är möjligt att delta på undervisning också på plats, samt att kurserna ordnas så att deras arbetsbelastning motsvarar studiepoängen som fås. Också när studieplaner förnyas måste det övervakas att kraven till arbetslivet uppfylls, samt att även en akademisk karriär eller vidareutbildning vid andra universitet är möjlig.

Jag ställer upp för studentkårens styrelse för att jag har intresse för intresseövervakning och vill påverka saker som påverkar hela ÅA och ÅAs studeranden flera år framåt. Under studietiden har jag sett saker som kunde förbättras och saker som redan är bra och vi vill hålla fast vid. Jag har varit aktiv också inom fackförbundet, och har haft en fin möjlighet att diskutera med teknologer och naturvetare från olika orter om högskolepolitik och studentkultur.

Jag är mest intresserad av posterna högskolepolitisk ansvarig samt styrelseordförande.

Noomi Talvio

Hej! Jag heter Noomi Talvio, 24 år gammal och studerar första året på statsvetenskaper på ÅA, i Vasa. Jag är en öppen, social, utåtriktad och välkomnande person som är driven till att påverka. Jag är en samarbetsvillig person som tycker om att se processer gå framåt. Jag har erfarenheten att jag har suttit med i studerandekårsstyrelsen, som sekraterare, under mina mediastudier. Till min personlighet är jag en väldigt intresserad och nyfiken person. Det jag är intresserad av kan variera från de mest simpla saker till att försöka förstå mera komplexa saker. Det kan handla om allt från kompisens månende, till att försöka lösa ett komplext samhällsproblem. Jag är en väldigt organiserad person, då det kommer till mina studier, jag fösöker lägga upp det så enkelt och så produktivt som möjligt. Är dock ganska ny till universitetsstydier, på grund av att jag började hösten 2022.

Den främsta orsaken till att jag ställer upp är att jag vill påverka, inte bara studerandes mående och kvaliteten på studielivet, utan även allt och alla som händer, jobbar och vistas på universitetet. En annan orsak varför jag ställer upp, är att jag vill försöka hitta ett socialt sammanhang, med nya kontakter, vid sidan av studierna.Då upplever jag att en styrelse skulle passa perfekt. I och med att jag är bosatt i Vasa, så skulle jag vara intresserad av en plats här.

De områden jag är intresserad av är kommunikation och studiekulturen. Jag har den fördelen att jag studerat media tidigare och har en bra bas för olika sorters sätt att kommunicera, till exempel via sociala medier. Orsaken till att jag är intresserad av studiekulturen är att jag har just gått igenom hur det är att vara gulis och jag vet att det var ganska tungt. Därför vill jag vara med och påverka, så att det inte blir alltför tungt för de kommande gulisarna. Plus att jag tycker det är roligt och givande att skapa evenemang tilsammans. Jag ser evenemangen som en viktigt del av studielivet. Det är på de här som de flesta knyter kontakter, tar en paus från studierna, samt har det roligt.