Skippa navigering

Intervjufrågor till kandidaterna

Nyhet — 24.11.2022

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola onsdagen 30.11, dvs. kvällen innan fullmäktigemöte 1/22.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras – ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer kandidaterna att få handskas med.

Presidiet

1.   Varför vill du sitta i presidiet?

2.   Rekrytering av studentrepresentanter är tidvis utmanande. Hur kan ÅAS bättre nå ut till potentiella representanter?

3.   Hur tänker du stöda fullmäktigeledamöterna i deras uppdrag?

4.   Fullmäktigemötena har en tendens att vara långa och utdragna. Finns möjligheten att effektivisera mötena och om ja, hur?

5.   Vad anser du att en fullmäktigeordförande kan göra för att förbättra arbetet för ett fullmäktige på två orter?

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionens ordförande

1.   Vad ser du att din roll skulle vara som ordförande för ekonomidirektionen och varför skulle just du vara en bra ordförande?

2.   ÅAS bägge kårhus finns till för dess medlemmar. Vilken funktion ska kårhusen ha idag och i framtiden, enligt dig?

3.   Inom vilket/ vilka fält tycker du att Kafé Gadolinia Kb, dvs. Kårkaféerna kan och bör utvecklas?

4.   Hur tycker du att samarbetet ska fungera mellan ekonomidirektionen och Studentkårens intressebevakningssida?

5.   Vilka värderingar ska styra Studentkårens investeringar?

Medlem av ekonomidirektionen

1.   Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en medlem i ekonomidirektionen (ED), och varför skulle just du vara en bra medlem?

2.   Vilka områden anser du att ED borde sätta största fokus på under de kommande åren?

3.   Inom vilket/vilka fält tycker du att Kafé Gadolinia Kb, dvs. Kårkaféerna kan och bör utvecklas?

4.   Med vilken prioritet ska Studentkårens placeringar förvaltas?

Styrelsen

Styrelseordförande

1.   Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelseordförande och varför skulle just du vara en bra ordförande?

2.   Hur skulle du öka intresset för kårmedlemmar att engagera sig i Studentkårens verksamhet?

3.   Hur ser du på att arbeta på två verksamhetsorter?

4.   Vad tycker du Studentkårens fokus ska ligga på nästa år?

5.   How do you think the balance between on campus studies and distance studies should look like in the future?

Övriga styrelsen

1.   Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?

2.   Hur reagerar du på stress och hur är din organisationsförmåga?

3.   Vad är Åbo Akademis Studentkår enligt dig och hur borde Studentkåren utvecklas?

4.   Vad tycker du Studentkårens fokus ska ligga på nästa år?