Skippa navigering

Åbo Pride: ’’Rätt att älska – rätt att vara’’

Blogg — 25.8.2022

Åbo Pride-veckan (22–28.8) har kört igång! Åbo Pride är en fortsättning på gay pride – traditionen och regnbågsfolkets människorättsrörelse, som började år 1969 i New York Stonewall Inn. Åbo Pride är en demonstration, en minnesfest för Stonewall, ett mötesforum och en fest!

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) vill visa sitt stöd för sexuell mångfald och könsmångfald. ÅAS deltar i Åbo Pride-paraden (27.8) i Study in Turku-blocket tillsammans med ÅA och andra högskolor. Alla studerande är välkomna att gå tillsammans med oss i blocket! Vi har på oss halare, men du får förstås ha på dig det du känner för.

Åbo Pride använder sig av principer för tryggare rum. Detta innebär exempelvis att vi inte bör anta någons kön eller sexualitet, att trakasserier inte tolereras och att alla har rätt till att vara sig själva och känna sig trygga. Vi är medvetna om våra privilegier, ger varandra rum för att bli hörda och respekterar varandras gränser. Ifall någonting går snett är det viktigt att be om ursäkt och göra bättre nästa gång.

Stöd för studerande: ÅAS trakasseriombud

ÅAS erbjuder stöd för studerande. Två stycken ÅAS-anställda med tystnadsplikt som har som specialuppgift att ge stöd och råd om du som studerar på ÅA, eller varit med på ÅAS eller specialföreningarnas evenemang har blivit utsatt för osakligt beteende, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Trakasserier som sker digitalt eller på distans är lika allvarligt som andra former och en god orsak att ta kontakt. ÅAS trakasseriombud heter Sandra Häggkvist och Petra Lindblad, du kan nå dem på trakasseri@studentkaren.fi.

ÅAS jämlikhetsarbete

Alla är välkomna hos Åbo Akademis Studentkår! Du är unik och får vara ditt sanna jag. ÅAS arbetar ständigt för jämlikhet och motarbetandet av trakasserier av olika slag. Vi har varit med och utarbetat jämlikhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsplanen som vi önskar ÅA tar i bruk och konkretiseras snarast. I denna plan har vi formulerat målsättningar för arbetet för transpersoners rättigheter och välmående i studie- och arbetsmiljön. Det är viktigt för ÅAS att alla känner sig trygga och välbemötta på campus. Fysisk och digital tillgänglighet bör främjas ytterligare för inkludering och lika möjligheter att delta i studier och studieliv. Vi önskar att ÅA skulle ta i bruk principer för tryggare rum. Exemplen ovan är tagna från Åbo Prides webbsida och FSF:s (Finlands Studentkårers förbund) dokument om dessa principer.

Vi ses på lördag, kom som du är och fira kärleken i alla de former!

Källor och inspiration

Åbo Pride:s principer

Åbo Pride:s program (på finska)

FSF:s principer för tryggare rum (.pdf)

ÅAS studielivsguide 2.1 (.pdf)
ÅAS guide to student life 2.1 (.pdf)

ÅAS uttalande om transpersoners rättigheter

LHBTIQ-fakta – Seta ry

Milstolpar i Regnbågsfinland