Skippa navigering

Styrelseordförande Joonas Karlssons vapptal

Wappen — 30.4.2021

Styrelseordförande Joonas Karlssons vapptal.

Bästa studenter,

Idag firar vi Valborg, ett klart tecken på att våren är här. Det har varit ett unikt år på många sätt. Distansstudier samt distansträffar med vänner har blivit det nya normala och gemenskapen inom universitetssamfundet lider. Trots detta har studerande och studentföreningarna visat otrolig kreativitet och passion för studiegemenskapen, vilket vi fått se i form av många lyckade distansevenemang. Det är inte lätt att skapa gemenskap under dessa omständigheter och ni skall vara stolta över det arbete ni har gjort.

Den sociala distanseringen har lämnat sina spår och vi kan se hur många studerande mår dåligt. Problemen är inte nya, de har existerat redan före pandemin men inte tagits på allvar. Vi behöver konkreta åtgärder och vi behöver dem snabbt. För att lösa problemen behövs ett heltäckande samarbete mellan staten, lokala beslutsfattare, hela universitetssamfundet och individer. Alla ska ha rätt till hjälp då det behövs, inte då det är för sent.

Ur en akademisk synvinkel står vi inför stora förändringar. Sommaren närmar sig och det börjar att vara dags att blicka framåt mot hösten. Hur kommer studierna att se ut nästa läsår och framför allt, hur önskar vi studerande att studierna ska se ut i framtiden? Vi har säkert alla våra egna åsikter i den frågan. Vi är alla olika och vi har alla våra egna preferenser. När framtidens studier planeras är det ytterst viktigt att studerande har inkluderats i ett tidigt skede. Det är även viktigt att alla studerande inkluderas, inte bara några få.

Samma princip gäller i planeringen av återgången till närstudier efter pandemin, då kan alla studerande känna att de kan ta en välförtjänt sommarpaus och känna sig välkomna tillbaka till studierna i höst!

Men idag ska vi damma av mössan och lyfta våra glas för att fira Valborg. Låt oss fira den gemenskap som studierna innebär och låt oss fira våren som äntligen är här.

Jag vill å Åbo Akademis Studentkårs vägnar önska er alla en riktigt glad och ansvarsfull valborg!

Joonas Karlsson
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår