Skippa navigering

Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Inget kårval utan kårvalsnämnden!

Kårvalsnämnden

Ordförande Rudolf Tommos
Tobias Ahlbäck
Julia Dahl
Agnes Kurtén
Tanja Holmlund
Einar Olsson

Har du frågor om kårvalet? Du kan nå oss på mailadressen karval@studentkaren.fi!