Skippa navigering

Kårvalet 2023 är här!

Blanketter

Bildande av valförening
Förteckning över kandidater
Anmälan om kandidatur

Rösta i kårvalet 2023!

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Förhandsröstningen äger rum 24–27.10.2023.

De egentliga valdagarna äger rum 7–8.11.2023.

De elektroniska vallokalerna stängs klockan 15.00 den 8.11.

Här under hittar du länken till det elektroniska röstningsbåset!

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. Studentkårens fullmäktige är det högsta beslutande organet inom ÅAS. Fullmäktige beslutar bland annat om Studentkårens budget och riktlinjer. Utöver det utser också fullmäktige studentrepresentanter och ÅAS styrelse. De som blir invalda efter detta val kommer alltså att leda studentkåren under perioden 2024–2025.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här! (Öppen 13–18.9.2023) På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Valkompass för studentkårernas fullmäktigeval 2023

Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) kommer tillhandahålla en valkompass. Den publiceras närmare inpå valdagarna.

Evenemang

Rösta här (tillgängligt under valtid)
Valordningen
Kandidater