Skippa navigering

Nyhetsbrev

Prenumerera eller avprenumerera nyhetsbrev

Är du ÅA-personal, alumn eller annars bara intresserad av att få vårt nyhetsbrev? I sådant fall kan du prenumerera på ÅAS nyhetsbrev genom att klicka här och uppge din e-postadress. Du kan även avprenumerera eller ändra på dina inställningar genom samma länk (fyll i sista fältet på webbsidan).

Ifall du är studerande hör du automatiskt till Åbo Akademis e-postlista för studerande och får nyhetsbrevet via den.

* * * * *

How to subscribe or unsubscribe?

If you are ÅAU staff, alumni, or simply interested in receiving our newsletter, you can subscribe to ÅAS’ newsletter by clicking here and providing your email address. You can also unsubscribe or modify your settings using the same link (fill in the last field on the webpage).

If you are a student at Åbo Akademi University,  you are automatically added to ÅAU’s mailing list for students.