Skippa navigering

Vill du leda ÅAS ekonomidirektion?

Nyhet — 31.8.2021

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår besluter om det långsiktiga förvaltandet av studentkårens tillgångar och vilka målsättningar och riktlinjer den ekonomiska verksamheten ska ha. ED utvecklar även studentkårens fastighetsinnehav (till exempel Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa), placeringar och företagsverksamhet (Kårkaféerna). ED har sex medlemmar, varav tre är studerande, en som fungerar som ordförande, en vice ordförande och en medlem. Resterande tre är s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 23.9 kommer vi att välja en ny ordförande för ekonomidirektionen (EDO), för resten av mandatperioden, dvs fram tills 31.12.2022.

Ekonomidirektionens ordförande (EDO)

Som ordförande för ekonomidirektionen ansvarar du för ekonomidirektionens arbete och rapporterar om det till studentkårens fullmäktige. Ordförande leder ekonomidirektionens möten, som hålls månatligen. Till ordförandes uppgifter hör även att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören. Uppdraget som ekonomidirektionens ordförande kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat.

Hur kan jag söka till EDO?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt generalsekreterare Jasmin Öberg, på gs@studentkaren.fi.

Alla ansökningar som kommit in senast på onsdag 13.9.2021 delges åt fullmäktige.

Intresseanmälan kan med fördel innehålla:

  • Namn
  • Kort beskrivning av dig själv
  • På vilka sätt just du kan bidra till ED
  • Varför du ställer upp

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 15.9. På intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer att delges kandidaterna den 13.9.

Frågor om uppdraget kan ställas till VD Susanna Häyry, på vd@studentkaren.fi.