Skippa navigering

Vikarie sökes: Generalsekreterare för Åbo Akademis Studentkår

Nyhet — 17.1.2022

Åbo Akademis Studentkår anställer en generalsekreterare för tiden 21.2.2022–28.2.2023. Anställningen är ett vikariat. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca. 5000 medlemmar och 80 specialföreningar i Åbo och Vasa. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren.

Vill du vara del av en ungdomlig, modig och framåtsträvande arbetsgemenskap där du har möjligheten att utvecklas som ledare? Är du initiativrik och intresserad av studentpolitik och påverkan? Bli vår generalsekreterare!

Generalsekreterarens huvudsakliga uppgifter är att se till att Studentkårens strategi förverkligas i det dagliga arbetet, samt att leda och utveckla Studentkårens verksamhet. Generalsekreteraren ansvarar för intresseverksamhetens ekonomi. Till uppgifterna hör vidare att vara föredragande och sekreterare för Studentkårens styrelse och fullmäktige samt andra organ inom Studentkåren. Dessutom ansvarar generalsekreteraren tillsammans med styrelsen för relationerna till Åbo Akademis förvaltning och övriga samarbetspartner i Svenskfinland och på det nationella planet. Tillsammans med styrelsen samt fullmäktige utvecklar generalsekreteraren Studentkåren till en ännu starkare och kunnigare intressebevakare och serviceproducent för studerande.

Generalsekreteraren är chef för en personal på 3 personer och stödjer styrelsen i sitt arbete. Generalsekreteraren samarbetar tätt med VD och är ansvarig för att Studentkårens dagliga verksamhet är ändamålsenlig och fungerande.

Vad vi förväntar oss av dig:

  • Utmärkt ledarskapsförmåga
  • Förmåga att förstå helheter och prioritera
  • Lämplig högskoleexamen
  • Stresstålighet och samarbetsförmåga
  • Utmärkt svenska samt goda kunskaper i engelska och finska
  • Kännedom om Studentkårs- eller föreningsverksamhet
  • Ingående kännedom om ekonomiplanering

Vi erbjuder dig en mångsidig arbetsbild, med möjlighet att påverka och utvecklas.  Tjänsten är ett vikariat fr.o.m. 21.2.2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas. Tjänstens placeringsort är Åbo. ÅAS erbjuder möjlighet till distansarbete. Arbetstagarens grundlön är bunden till lönerekommendationerna i Kollektivavtal för studentkårer.

Ansökan med meritförteckning, samt referenser skickas till fullmäktigeordförande Rasmus Kupi (fo@studentkaren.fi) senast klockan 12.00 den 30.1.2022. Vi meddelar då vi mottagit din ansökan.

Intervjuer ordnas vecka 5. Fullmäktige väljer vikarie för generalsekreterare för Åbo Akademis Studentkår på sitt möte den 15.2.2022.

För mera information vänligen kontakta generalsekreterare Jasmin Öberg.

Jasmin Öberg
gs@studentkaren.fi
050 521 7140