Skippa navigering

Förlängd ansökningstid: Studentrepresentant till styrgrupp för cirkulär ekonomi för Åbo vetenskapspark

Lediga uppdrag — 29.4.2024

Åbo stad och Åbo yrkeshögskola (Turun AMK) har inlett ett projekt för cirkulär ekonomi i vetenskapsparken i Kuppis-Österås-området. Till styrgruppen för arbetet behövs nu en studentrepresentant från ÅA.

Målet med projektet “Circular Tiedepuisto” är att utveckla Kuppis och Österås-området till ett internationellt intressant område med cirkulär ekonomi. I praktiken handlar det om insatser kring energi, byggande, logistik, natur och vatten. Till området hör också universitetscampus. Mer information om arbetet hittas här: https://www.turuntiedepuisto.fi/sv/cirkular-ekonomi

Förutom från Åbo stad och Åbo yrkeshögskola finns i styrgruppen också representanter från företag, högskolor och student- och studerandekårerna. Styrgruppen kommer sannolikt att mötas två gånger per år fram till våren 2026.

Arbetet går i huvudsak på finska och studentrepresentanten behöver kunna förstå finska ganska bra, men flytande finska behövs inte och man får förstås själv prata svenska på gruppens möten.

Ansökningar kan skickas in via Forms, senast kl. 23.59 onsdag 22.5.2024. Du får berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i gruppen! Det är inte ett krav att du studerar eller bor i området för att söka platsen men du får gärna nämna om du känner till området och rör dig mycket där.

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: generalsekreterare Sandra Österlund, gs@studentkaren.fi