Skippa navigering

Studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen våren 2024

Nyhet — 5.1.2024

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Under vårterminen då ämneslärarstuderande studerar i Vasa väljs två studerande till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen.

Det är bra om de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig som möjligt. I gruppen diskuteras aktuella frågor för utbildningen och studerande kan vara med och påverka hur utbildningen och de praktiska arrangemangen utvecklas.

Gruppen håller sitt första möte torsdag 18.1.

Sök senast måndag 15.1. kl. 23.59, ansökan skickas via din abo.fi-adress till petra@studentkaren.fi. Berätta om vem du är och varför du är intresserad av platsen.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: – vilket/vilka ämnen du studerar – varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi