Skippa navigering

Studentrepresentanter till rådet för Handelshögskolan vid ÅA

Nyhet — 2.10.2023

Studentkåren i samarbete med MK söker ekonomiestuderande som är intresserade av att påverka sin utbildning. Till rådet för HHÅA behövs två ordinarie medlemmar och minst två suppleanter. Alla som studerar till kandidat eller magister inom ekonomi kan ställa upp. Det är bra att ha representation från olika ämnen och studieskeden.

Enligt reglementet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA (som består av de huvudämnen man kan studera inom utbildning för ekonomie kandidat och magister) har rådet följande uppgifter: bereda frågor gällande budget, undervisande personal, undervisning och utbildning, samt kvalitetsarbete, t.ex. ackrediteringen av utbildningarna.

Rådet har åtta medlemmar, två studerande, en representant från näringslivet och professorer och övrig personal.

Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla möte i ett visst ärende.

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben r.f. Gruppens nya mandatperiod inleds 1.1.2024.

Valet av studentrepresentanter fastställs av ÅAS styrelse på dess möte onsdag 8.11.2023, ansökningar skickas via Lyyti, senast kl. 23.59 tisdag 31.10.2023. Du får gärna berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i gruppen!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi och Merkantila klubben rf:s högskolepolitisk ansvariga Marcus Kopra, hopo@merkantilaklubben.com